Амос. Chapter 7

1 Така ми показа Господ БОГ: Ето, Той образува скакалци, когато започна да никне късната трева, и ето, беше късната трева след царската коситба.
2 И когато изядоха докрай тревата на земята, тогава казах: Господи БОЖЕ, моля Те, прости! Как ще устои Яков? Та той е малък!
3 Разкая се ГОСПОД за това. Няма да бъде, каза ГОСПОД.
4 Така ми показа Господ БОГ: Ето, Господ БОГ извика да съди чрез огън и огънят пояде голямата бездна и щеше да пояде и израилевия дял.
5 Тогава казах: Господи БОЖЕ, моля Те, престани! Как ще устои Яков? Та той е малък!
6 Разкая се ГОСПОД за това. И това също няма да бъде, каза Господ БОГ.
7 Така ми показа: Ето, Господ стоеше на отвесна стена и в ръката Си имаше отвес.
8 И ГОСПОД ми каза: Какво виждаш, Амос? И казах: Отвес. И Господ каза: Ето, Аз слагам отвес сред народа Си Израил, няма повече да го щадя.
9 И високите места на Исаак ще бъдат опустошени, и светилищата на Израил ще бъдат разрушени, и Аз ще стана с меч против дома на Еровоам.
10 Тогава Амасия, свещеникът на Ветил, изпрати до израилевия цар Еровоам да кажат: Амос заговорничи против теб сред израилевия дом; земята не може да търпи всичките му думи!
11 Защото така казва Амос: Еровоам ще умре от меч, а Израил със сигурност ще бъде откаран в плен от земята си.
12 И Амасия каза на Амос: Гледачо, иди, бягай в юдовата земя и там яж хляб, и там пророкувай!
13 А във Ветил да не продължаваш да пророкуваш, защото е царско светилище и царски двор.
14 А Амос отговори и каза на Амасия: Аз не съм пророк нито син на пророк, а съм говедар и берях черници.
15 Но ГОСПОД ме взе отслед стадото и ГОСПОД ми каза: Иди, пророкувай на народа Ми Израил!
16 И сега, слушай словото на ГОСПОДА: Ти казваш: Не пророкувай против Израил и не говори против дома на Исаак.
17 Затова, така казва ГОСПОД: Жена ти ще бъде блудница в града и синовете ти и дъщерите ти ще паднат от меч, и земята ти ще се раздели с мерителна връв, а ти ще умреш в нечиста земя; и Израил със сигурност ще бъде откаран в плен от земята си.