Амос. Chapter 6

1 Горко на безгрижните в Сион и на сигурните на хълма Самария, на първенците на първия от народите, при които идва израилевият дом!
2 Преминете в Халне и вижте; и идете оттам в големия Емат и слезте в Гет филистимски — те по-добри ли са от тези царства? Или областта им е по-голяма от вашата област?
3 Вие, които отдалечавате злия ден и доближавате седалището на насилието,
4 които лежите на кревати от слонова кост и се изтягате на леглата си, и ядете угоените от стадото и телетата отсред обора,
5 които фантазирате под звука на арфата и като Давид си измисляте музикални инструменти,
6 които пиете вино с паници и се мажете с най-добрите масла, а не скърбите за бедствието на Йосиф —
7 и затова сега ще отидат в плен с първите пленени и шумните празненства на изтягащите се ще се прекратят.
8 Господ БОГ се закле в Себе Си, заявява ГОСПОД, Бог на Войнствата: Аз се отвращавам от надменността на Яков и мразя дворците му и ще предам града и всичко, което го изпълва.
9 И десет души ако останат в една къща, ще умрат.
10 И когато чичото на умрелия и онзи, който ще го гори, го вдигне да изнесе костите от къщата, ако каже на онзи, който е по-навътре в къщата: Има ли още някой с теб? — и той отговори: Няма. — тогава ще каже: Мълчи, за да не се споменава Името на ГОСПОДА!
11 Защото, ето, ГОСПОД заповядва, и голямата къща ще бъде разбита на парчета, а малката къща — на трески.
12 Ще тичат ли коне по скала? Ще оре ли някой там с волове? А вие обърнахте правосъдието в жлъчка и плода на правдата — в пелин,
13 вие, които се радвате на нищожното, които казвате: Не си ли придобихме могъщество със силата си?
14 Защото, ето, Аз ще надигна против вас народ, доме израилев, заявява ГОСПОД, Бог на Войнствата, и те ще ви притиснат от прохода на Емат до потока на равнината.