Амос. Chapter 3

1 Слушайте това слово, което ГОСПОД говори против вас, синове израилеви; против целия род, който изведох от египетската земя, като казах:
2 Само вас познах от всички родове на земята, затова ще ви накажа за всичките ви беззакония.
3 Ще ходят ли двама заедно, ако не се съгласят?
4 Ще реве ли лъвът в гората, ако няма лов? Ще нададе ли гласа си младият лъв от леговището си, ако не е хванал нещо?
5 Ще падне ли птица в примка на земята, ако няма клопка за нея? Ще скочи ли примката от земята, ако не е уловила нищо?
6 Ако засвири тръба в града, народът няма ли да се уплаши? Ако беда сполети града, не я ли е направил ГОСПОД?
7 Наистина Господ БОГ няма да направи нищо, без да открие тайната си на слугите Си, пророците.
8 Лъвът изрева — кой няма да се уплаши? Господ БОГ говори — кой няма да пророкува?
9 Прогласете над дворците на Азот и над дворците на египетската земя и кажете: Съберете се по планините на Самария и вижте големите смутове сред нея и насилията вътре в нея!
10 И не знаят да вършат правилното, заявява ГОСПОД, те, които трупат насилие и опустошение в дворците си.
11 Затова, така казва Господ БОГ: Неприятел ще обкръжи земята и ще свали от теб силата ти, и дворците ти ще бъдат разграбени.
12 Така казва ГОСПОД: Както овчарят спасява от устата на лъва два крака или парченце от ухо, така ще се спасят израилевите синове, които седят в Самария в ъгъл на креват и на дамаска на легло.
13 Слушайте и свидетелствайте на якововия дом, заявява Господ БОГ, Бог на Войнствата!
14 В деня, когато нанеса наказанието върху Израил за престъплението му, ще накажа и жертвениците на Ветил и роговете на жертвеника ще бъдат отсечени и ще паднат на земята.
15 И ще поразя зимната къща заедно с лятната къща и ще се изгубят къщите от слонова кост, и многото къщи ще изчезнат, заявява ГОСПОД.