Амос. Chapter 2

1 Така казва ГОСПОД: Заради три престъпления на Моав, да, заради четири няма да върна наказанието му — защото изгори костите на едомския цар, докато станаха на вар.
2 И Аз ще пратя огън върху Моав и той ще пояде дворците на Кариот, и Моав ще умре сред размирица, сред боен вик, сред глас на тръба.
3 И ще отсека съдията отсред него и с него ще убия всичките му първенци, казва ГОСПОД.
4 Така казва ГОСПОД: Заради три престъпления на Юда, да, заради четири няма да върна наказанието му — защото отхвърлиха закона на ГОСПОДА и не опазиха правилата Му, и лъжите им, след които ходиха бащите им, ги отклониха.
5 И Аз ще пратя огън върху Юда и той ще пояде дворците на Ерусалим.
6 Така казва ГОСПОД: Заради три престъпления на Израил, да, заради четири няма да върна наказанието му — защото продадоха праведния за пари и бедния — за чифт сандали.
7 Те желаят земния прах на главата на сиромасите и отклоняват пътя на кротките. И син, и баща му ходят при същото момиче, за да оскверняват святото Ми Име.
8 И на заложени дрехи се изтягат при всеки жертвеник и вино от глоби пият в дома на своя Бог.
9 А Аз изтребих пред тях аморееца, чиято височина беше като височината на кедрите, и който беше силен като дъбовете. И аз унищожих плода му отгоре и корените му отдолу.
10 И Аз ви изведох от египетската земя и ви водих четиридесет години в пустинята, за да наследите земята на аморееца.
11 И ви издигнах от синовете ви пророци и от юношите ви — назиреи. Не е ли така, синове израилеви? — заявява ГОСПОД.
12 А вие напихте назиреите с вино и на пророците заповядвахте и казахте: Не пророкувайте!
13 Ето, Аз ще ви натисна, както е натисната кола, пълна със снопи.
14 И бързината ще се изгуби от бързия, и силният няма да укрепи силата си, и силният мъж няма да избави живота си.
15 И държащият лък няма да устои, и бързоходецът няма да се избави, и яздещият на кон няма да избави живота си.
16 И най-смелият между храбрите мъже ще побегне гол в онзи ден, заявява ГОСПОД.