Езекил. Chapter 5

1 И ти, сине човешки, вземи си остър меч, бръснарски нож си вземи и го прекарай по главата си и брадата си; и си вземи везни и претегли, и раздели космите.
2 Една трета изгори в огън сред града, когато се изпълнят дните на обсадата, и една трета вземи и удряй с меча от всичките й страни, и една трета разпръсни по вятъра, а Аз ще изтегля меч след тях.
3 И оттам вземи малко на брой и ги вържи в полите си.
4 И от тези пак вземи и ги хвърли сред огъня, и ги изгори с огън; от тях ще излезе огън по целия израилев дом.
5 Така казва Господ БОГ: Това е Ерусалим. Аз го поставих сред народите и около него — страни.
6 Но той се разбунтува против правилата Ми в беззаконие повече от народите, и против наредбите Ми — повече от страните, които са около него; защото отхвърлиха правилата Ми и не ходиха в наредбите Ми.
7 Затова, така казва Господ БОГ: Понеже буйствахте повече от народите, които са около вас, не ходихте в наредбите Ми и не спазвахте правилата Ми, и дори не действахте според правилата на народите, които са около вас,
8 затова, така казва Господ БОГ: Ето, Аз съм против теб. И Аз ще извърша присъди сред теб пред очите на народите.
9 И ще извърша в теб онова, което не съм вършил и няма вече да върша такова нещо, заради всичките ти мерзости.
10 Затова бащи ще изядат синовете си сред теб и синове ще изядат бащите си. И ще извърша над теб съд, и ще разпръсна целия ти остатък по всички ветрове.
11 Затова, жив съм Аз, заявява Господ БОГ, непременно, понеже ти оскверни светилището Ми с всичките си гнусотии и с всичките си мерзости, и Аз ще оттегля окото Си без пощада, и няма да се смиля.
12 Една трета от теб ще измрат от мор и ще се довършат от глад сред теб; и една трета ще паднат от меч около теб; а една трета ще разпръсна по всички ветрове и ще изтегля меч след тях.
13 И гневът Ми ще се изпълни и ще удовлетворя яростта Си върху тях и ще си отмъстя; и те ще познаят, че Аз, ГОСПОД, говорих в ревността Си, когато изпълня яростта Си върху тях.
14 И ще те направя пустош и присмех сред народите, които са около теб, пред очите на всеки минаващ.
15 И това ще бъде за присмех и подигравка, за поука и смайване за народите, които са около теб, когато извърша над теб съд с гняв и с ярост, и с яростни изобличения. Аз, ГОСПОД, говорих.
16 Когато изпратя върху тях злите стрели на глада, които ще бъдат за унищожение, които ще изпратя, за да ви унищожат, ще усиля глада върху вас и ще ви строша подпорката на хляба.
17 И ще изпратя върху вас глад и зли зверове, които ще те лишат от деца. И мор и кръв ще преминат през теб, и меч ще докарам върху теб. Аз, ГОСПОД, говорих.