Езекил. Chapter 44

1 И ме върна по пътя към външната порта на светилището, която е обърната на изток; и тя беше затворена.
2 И ГОСПОД ми каза: Тази порта ще бъде затворена, няма да се отвори и никой човек няма да влезе през нея, защото ГОСПОД, Израилевият Бог влезе през нея; и ще бъде затворена.
3 А князът, той, князът ще седне в нея да яде хляб пред ГОСПОДА. Той ще влезе по пътя на предверната зала на портата и по същия път ще излезе.
4 И ме заведе по пътя на северната порта пред дома и погледнах, и ето, ГОСПОДНИЯТ дом беше изпълнен с ГОСПОДНАТА слава; и паднах на лицето си.
5 И ГОСПОД ми каза: Сине човешки, внимавай в сърцето си и гледай с очите си, и слушай с ушите си всичко, което ти говоря за всичките наредби на ГОСПОДНИЯ дом и за всичките му закони; и внимавай в сърцето си на входа на дома с всичките изходи и светилището.
6 И кажи на бунтовниците, на израилевия дом: Така казва Господ БОГ: Много са ви всичките ви гнусотии, доме израилев —
7 че въведохте чужденци с необрязано сърце и необрязана плът, да бъдат в светилището Ми, да оскверняват дома Ми, когато принасяте хляба Ми, тлъстината и кръвта; и престъпиха завета Ми, освен всичките ви гнусотии.
8 И не се грижихте за заповяданото за светите Ми неща, а си поставихте чужденци да се грижат за заповяданото Ми в светилището Ми.
9 Така казва Господ БОГ: Никой чужденец с необрязано сърце и необрязана плът няма да влезе в светилището Ми, от всичките чужденци, които са сред израилевите синове.
10 Но и левитите, които се отдалечиха от Мен при отклонението на Израил, който се отклони от Мен и отиде след идолите си, те ще носят беззаконието си.
11 Но ще бъдат служители в светилището Ми, надзиратели на портите на дома и служители в дома; те ще колят всеизгарянията и жертвите на народа и ще стоят пред тях, за да им служат.
12 Понеже им служиха пред идолите им и станаха за израилевия дом спънка за беззаконие, затова Аз вдигнах ръката Си против тях, заявява Господ БОГ, и те ще носят беззаконието си.
13 И те няма да се приближат до Мен, за да Ми свещенодействат и да се приближат до светите неща и до пресветите, а ще носят позора си и гнусотиите, които вършиха.
14 Но ще ги поставя пазачи над заповяданото за дома, за цялата му работа и за всичко, което се върши в него.
15 А свещениците, левитите, синовете на Садок, които се грижеха за заповяданото за светилището Ми, когато израилевите синове се отклониха от Мен, те нека се приближат при Мен, за да Ми служат, и нека стоят пред Мен, за да Ми принасят тлъстината и кръвта, заявява Господ БОГ.
16 Те нека влизат в светилището Ми и те нека се приближават при трапезата Ми, за да Ми служат, и те нека се грижат за заповяданото Ми.
17 И когато влизат в портите на вътрешния двор, да обличат ленени дрехи; да няма нищо вълнено на тях, докато служат в портите на вътрешния двор и в дома.
18 Да имат ленени тюрбани на главите си и да имат ленени гащи на хълбоците си; да не се опасват с нищо, което причинява пот.
19 И когато излизат във външния двор, във външния двор при народа, да събличат дрехите, с които са служили, и да ги слагат в светите стаи, и да обличат други дрехи, за да не освещават народа с дрехите си.
20 И нито да бръснат главите си, нито да оставят косите си да растат, а да стрижат главите си.
21 И никой свещеник да не пие вино, когато влиза във вътрешния двор.
22 И да не си вземат за жени вдовици или напуснати, а да вземат девици от потомството на израилевия дом или вдовица, овдовяла от свещеник.
23 И да учат народа Ми да различава между свято и несвято и да разпознава нечисто от чисто.
24 И при споровете те да стоят да съдят; да съдят според Моите присъди, да спазват законите Ми и правилата Ми във всичките Ми определени празници и да освещават съботите Ми.
25 И да не идва при мъртъв човек да се оскверни. Но за баща и за майка, и за син, и за дъщеря, и за брат, и за сестра, която не е била омъжена, може да се осквернят.
26 И след очистването му да му преброят седем дни,
27 и в деня, когато влиза в светилището, във вътрешния двор, за да служи в светилището, да принесе жертвата си за грях, заявява Господ БОГ.
28 И това ще бъде наследството им — Аз съм наследството им; да не им давате притежание в Израил — Аз съм притежанието им.
29 Да ядат хлебния принос и жертвата за грях, и жертвата за вина; и всяко обречено нещо в Израил да бъде тяхно.
30 И първото от всички първи плодове от всичко, и всеки възвишаем принос от всичко, от всичките ви възвишаеми приноси, да бъдат на свещениците. И първото от тестото си да давате на свещеника, за да почива благословение на домовете ви.
31 Свещениците да не ядат никаква мърша или разкъсано от звяр, било птица, или животно.