Езекил. Chapter 41

1 После ме заведе в храма и измери стълбовете — шест лакътя ширина отсам и шест лакътя ширина оттам, ширината на шатъра.
2 И ширината на входа беше десет лакътя и страните на входа бяха пет лакътя отсам и пет лакътя оттам. И измери дължината му — четиридесет лакътя, и ширината му — двадесет лакътя.
3 И влезе вътре и измери стълба на входа — два лакътя, и входа — шест лакътя, и ширината на входа — седем лакътя.
4 И измери дължината му — двадесет лакътя, и ширината — двадесет лакътя към лицето на храма. И ми каза: Това е Пресвятото място.
5 И измери стената на дома — шест лакътя, и ширината на страничните стаи — четири лакътя околовръст около дома.
6 И страничните стаи бяха по три, стая над стая, тридесет на ред; и влизаха в стената, която беше околовръст на дома за страничните стаи, за да се държат здраво, но не се държаха за стената на дома.
7 И зданието се разширяваше и имаше вита стълба, която се изкачваше към страничните стаи, защото витата стълба на дома се изкачваше нагоре околовръст на дома; затова ширината на дома беше нагоре; и така долният етаж се изкачваше до горния през средния.
8 И видях височината на дома околовръст; основите на страничните стаи бяха една цяла тръстика от шест големи лакътя.
9 Ширината на външната стена на страничните стаи беше пет лакътя; и оставеното място образуваше страничните стаи на дома.
10 И между стаите имаше ширина от двадесет лакътя околовръст около дома.
11 И вратата на страничните стаи беше към оставеното място, една врата на север и една врата на юг; и ширината на оставеното място беше пет лакътя околовръст.
12 А зданието, което беше пред отделеното място на западната страна, беше седемдесет лакътя широко; и стената на зданието беше пет лакътя широка околовръст, а дължината му беше деветдесет лакътя.
13 И измери дома, дължината беше сто лакътя; и отделеното място и зданието, и стените му — дължината беше сто лакътя.
14 И ширината на лицето на дома и на отделеното място на изток беше сто лакътя.
15 И измери дължината на зданието, което беше в лицето на отделеното място зад него, и галериите му отсам и оттам — сто лакътя; и вътрешния храм и предверията на двора.
16 Праговете и решетъчните прозорци и галериите наоколо в трите им реда, срещу прага бяха облечени с дърво околовръст от земята до прозорците — а прозорците бяха покрити —
17 до над входа и до вътрешния дом, и навън, и по цялата стена околовръст, отвътре и отвън; всичко беше според мерките.
18 И бяха направени херувими и палми, по една палма между херувим и херувим. Всеки херувим имаше две лица,
19 лице на човек към палмата отсам и лице на млад лъв към палмата оттам; така беше направено по целия дом околовръст.
20 От земята до над вратата бяха направени херувимите и палмите и на стената на храма.
21 А храмът имаше четвъртити стълбове на вратите и тези отпред на светилището имаха същия вид.
22 Олтарът беше дървен, три лакътя висок и дълъг два лакътя; и ъглите му и подножието му, и страните му бяха дървени. И ми каза: Това е масата, която стои пред ГОСПОДА.
23 А храмът и светилището имаха две врати.
24 И вратите имаха по две крила, две въртящи се крила, две на едната врата и две крила на другата.
25 И по тях, по вратите на храма, бяха направени херувими и палми, както бяха направени по стените. И отпред на предверната зала отвън имаше дървени прагове.
26 И имаше решетъчни прозорци и палми отсам и оттам по страните на предверната зала; такива бяха страничните стаи на дома, и праговете.