Езекил. Chapter 47

1 И ме върна при вратата на дома; и ето, вода извираше изпод прага на дома на изток — защото лицето на дома беше на изток. И водата течеше надолу изпод дясната страна на дома на юг от олтара.
2 И ме изведе по пътя на северната порта и ме преведе наоколо по външния път към външната порта, по пътя, който беше обърнат на изток; и ето, вода течеше от дясната страна.
3 И мъжът излезе към изток и в ръката му имаше мерителна връв. И премери хиляда лакътя и ме преведе през водата — водата беше до глезени.
4 И пак премери хиляда и ме преведе през водата — водата беше до колене. И пак премери хиляда и ме преведе — водата беше до кръста.
5 И пак премери хиляда — и беше станала река, през която не можех да премина, защото водата се беше качила, беше станала вода за плуване, непроходима река.
6 И ми каза: Видя ли, сине човешки? И ме заведе и ме върна на брега на реката.
7 И когато се върнах, ето, на брега на реката имаше твърде много дървета от тази и от онази страна.
8 И ми каза: Тази вода изтича към източната област и слиза към равнината, и се влива в морето; и когато достигне морето, водата му ще оздравее.
9 И всички живи същества, които гъмжат, ще живеят навсякъде, където отиде двойната река, и рибата там ще бъде твърде много, твърде голямо множество риба, защото водата идва там и водата на морето ще оздравее. И където отиде реката, всичко ще живее.
10 И рибарите ще стоят край нея, от Енгади до Енеглаим ще простират мрежите си; рибите им ще бъдат по видовете си като рибите на голямото море, твърде много.
11 Блатата и локвите му няма да оздравеят, ще бъдат предадени на сол.
12 А на реката, на бреговете й от тази и от онази страна, ще растат всякакви дървета за храна, чиито листа няма да вехнат и плодът им няма да свършва — всеки месец ще раждат нови плодове, защото водата им изтича от светилището; и плодовете им ще бъдат за храна, а листата им — за изцеление.
13 Така казва Господ БОГ: Това е границата, по която ще наследите земята за дванадесетте израилеви племена: Йосиф ще има два дяла.
14 А вие ще я наследите всички еднакво, земята, за която се заклех да я дам на бащите ви; и тази земя ви се падна в наследство.
15 И ето границата на земята: На северната страна от голямото море по пътя на Етлон до прохода на Седад;
16 Емат, ВЕрота, Сибраим, който е между границата на Дамаск и границата на Емат, и Асаратихон, който е при границите на Ауран.
17 И границата от морето ще бъде Асаренан при границата на Дамаск; а на север, северната граница е Емат. И това е северната страна.
18 А източната страна, между Ауран и Дамаск, и Галаад и израилевата земя е Йордан, от северната граница до източното море да премерите. Това е източната страна.
19 А на юг, южната страна ще бъде от Тамар до водата на Мерива-Кадис и към египетския поток до голямото море. Това е южната страна, към юг.
20 А западната страна ще бъде голямото море от южната граница до прохода срещу Емат. Това е западната страна.
21 И да разделите тази земя помежду си според израилевите племена.
22 Да я разделите в наследство за вас и за чужденците, които живеят сред вас, които са родили синове сред вас; и нека ви бъдат като местни между израилевите синове; с вас да имат наследство между израилевите племена.
23 И в което племе живее чужденецът, там му дайте наследство, заявява Господ БОГ.