Езекил. Chapter 43

1 И ме заведе при портата, портата, която е обърната на изток.
2 И ето, славата на Израилевия Бог идваше от изток; гласът Му беше като глас на големи води и земята сияеше от славата Му.
3 И видът на видението, което видях, беше като видението, което видях, когато дойдох да пророкувам за разрушението на града. Виденията бяха като видението, което видях при реката Ховар, и паднах на лицето си.
4 И ГОСПОДНАТА слава влезе в дома през пътя на портата, която е обърната на изток.
5 И Духът ме вдигна и ме заведе във вътрешния двор; и ето, домът беше изпълнен с ГОСПОДНАТА слава.
6 И чух един да ми говори от дома; и един мъж стоеше при мен.
7 И ми каза: Сине човешки, това е мястото на престола Ми и мястото на стъпалата на краката Ми, където ще обитавам сред израилевите синове до века. И израилевият дом няма вече да омърси святото Ми Име, нито те, нито царете им, с блудствата си или с труповете на царете си и високите си места,
8 както когато поставиха прага си при Моя праг и стълбовете на вратите си при стълбовете на Моите врати и само стената беше между Мен и тях, и омърсиха святото Ми Име с гнусотиите, които вършеха; и Аз ги поядох в гнева Си.
9 Сега нека отдалечат от Мен блудствата си и труповете на царете си и Аз ще обитавам сред тях до века.
10 Ти, сине човешки, разкажи за този дом на израилевия дом, за да се засрамят заради беззаконията си; и нека измерят строежа му.
11 И ако се засрамят за всичко, което са вършили, им покажи очертанията на дома и устройството му, и изходите му, и входовете му, и всичките му очертания, и всичките му наредби, и всичките му очертания, и всичките му закони; и ги напиши пред тях, за да пазят всичките му очертания и всичките му наредби, и да ги изпълнят.
12 Ето наредбата за дома: На върха на хълма цялото му пространство околовръст ще бъде пресвято; ето, това е наредбата за дома.
13 И ето мерките на олтара в лакти, а лакътят е един лакът и една длан: Основата му е един лакът и ширината — един лакът и поясът му по краищата му наоколо — една педя; това ще бъде основната площ на олтара.
14 А от основата му на земята до долния пояс — два лакътя, и ширината — един лакът; и от по-малкия пояс до по-големия пояс — четири лакътя, и ширината — един лакът.
15 И жертвеникът — четири лакътя; и от жертвеника нагоре — четири рога.
16 И жертвеникът е с дванадесет лакътя дължина при дванадесет лакътя ширина; четвъртит е от четирите си страни.
17 И поясът е с четиринадесет лакътя дължина при четиринадесет лакътя ширина от четирите си страни; и около него площадката е половин лакът, и основата й е един лакът наоколо, и стъпалата към нея са обърнати на изток.
18 И ми каза: Сине човешки, така казва Господ БОГ: Това са наредбите на олтара, в деня когато бъде направен, за да се принасят върху него всеизгарания и да се ръси върху него кръв.
19 И на свещениците, левитите, които са от потомството на Садок, които се приближават при Мен, заявява Господ БОГ, за да Ми служат, да дадеш юнец в жертва за грях.
20 И да вземеш от кръвта му и да я сложиш на четирите рога на олтара, на четирите ъгъла на пояса и на площадката наоколо; така да го очистиш и да направиш умилостивение за него.
21 И да вземеш юнеца, който е жертва за грях, и да го изгорят на определеното място на дома, извън светилището.
22 А на втория ден да принесеш козел без недостатък в жертва за грях; и да се очисти олтарът, както се очисти с юнеца.
23 Когато свършиш очистването му, да принесеш юнец от говедата без недостатък и овен от овцете без недостатък.
24 Да ги принесеш пред ГОСПОДА и свещениците да хвърлят върху тях сол и да ги принесат във всеизгаряне на ГОСПОДА.
25 Седем дни да принасяш всеки ден козел в жертва за грях; да принасят и юнец от говедата, и овен от овцете, които нямат недостатък.
26 Седем дни да правят умилостивение за олтара и да го очистват, и да го освещават.
27 И когато се свършат дните, на осмия ден и нататък, свещениците да принасят на олтара всеизгарянията ви и примирителните ви жертви; и Аз ще ви приема, заявява Господ БОГ.