Езекил. Chapter 42

1 И ме изведе във външния двор при пътя, който води на север, и ме заведе в стаята, която беше срещу отделното място и срещу северното здание.
2 На лицето му, дълго сто лакътя, беше северната врата, а ширината беше петдесет лакътя.
3 Срещу двадесетте лакътя на вътрешния двор и срещу каменната настилка на външния двор имаше галерия срещу галерия на третия етаж.
4 И пред стаите имаше коридор, десет лакътя широк, и навътре — път от един лакът; и вратите на стаите бяха на север.
5 А най-горните стаи бяха по-тесни, понеже галериите отнемаха от тях повече отколкото от долните и средните етажи на зданието.
6 Защото те бяха на три етажа и нямаха стълбове като стълбовете на дворовете; затова горният етаж беше по-тесен от долния и средния, от земята.
7 И стената отвън, която беше успоредна на стаите към външния двор, пред стаите, дължината й беше петдесет лакътя.
8 Защото дължината на стаите, които бяха на външния двор, беше петдесет лакътя; и ето, пред храма беше сто лакътя.
9 А под тези стаи беше входът от изток, като се отива към тях от външния двор.
10 На ширината на стената на двора на изток, пред отделеното място и пред зданието имаше стаи.
11 И пътят пред тях беше на вид като стаите, които бяха на север; както по дължина, така и по ширина и по всичките им изходи и по наредбата им и по вратите им.
12 И като вратите на стаите, които бяха на юг, имаше и врата в началото на пътя, пътя право срещу стената на изток, като се идва към тях.
13 И ми каза: Северните стаи и южните стаи, които са пред отделното място, са светите стаи, където свещениците, които се приближават при ГОСПОДА, ще ядат пресветите неща. Там ще слагат пресветите неща — и хлебния принос, и жертвата за грях, и жертвата за вина — защото мястото е свято.
14 Когато свещениците влизат в храма, да не излизат от святото място във външния двор, а там да слагат дрехите, с които служат, защото са свети; и да обличат други дрехи и така да се приближават при онова, което е на народа.
15 И когато свърши измерванията на вътрешния дом, ме изведе по пътя към портата, която е насочена на изток, и измери дома околовръст.
16 Измери източната страна с тръстикова мярка — петстотин тръстики с тръстикова мярка околовръст.
17 Измери северната страна — петстотин тръстики с тръстикова мярка околовръст.
18 И южната страна измери — петстотин тръстики с тръстикова мярка.
19 Обърна се към западната страна и измери петстотин тръстики с тръстикова мярка.
20 От четирите страни го измери. Имаше стена околовръст, дължината й беше петстотин тръстики и ширината й —петстотин тръстики, за да отделя святото от несвятото.