Езекил. Chapter 16

1 И ГОСПОДНОТО слово беше към мен и каза:
2 Сине човешки, направи да познае Ерусалим своите гнусотии.
3 И кажи: Така казва Господ БОГ на ерусалимската дъщеря: Произходът ти и рождението ти е от ханаанската земя; баща ти беше амореец, а майка ти — хетейка.
4 А при раждането ти, в деня, когато си се родила, пъпът ти не е бил отрязан и не си била изкъпана във вода, за да се очистиш, и не си била натрита със сол, и не си била повита в пелени.
5 Око не те е пожалило да ти направи някое от тези неща и да се смили над теб, а си била изхвърлена на открито поле, защото са се погнусили от теб в деня, когато си се родила.
6 И минах покрай теб и те видях да се валяш в кръвта си, и ти казах, както беше в кръвта си: Живей! Казах ти, както беше в кръвта си: Живей!
7 Направих те да нараснеш извънредно, като полската трева, и ти порасна и стана голяма, и достигна превъзходна красота. Гърдите ти се образуваха и космите ти растяха, но ти беше гола и непокрита.
8 И минах покрай теб и те видях, и ето, възрастта ти беше възраст за любов. И прострях полата Си върху теб и покрих голотата ти, и ти се заклех, и встъпих в завет с теб, заявява Господ БОГ, и ти стана Моя.
9 И те изкъпах с вода и измих кръвта ти от теб, и те помазах с масло.
10 И те облякох с везани дрехи и те обух с чехли от язовски кожи, и те препасах с висон, и те покрих с коприна.
11 И те украсих с накити, сложих гривни на ръцете ти и огърлица на шията ти.
12 Сложих и халкичка на носа ти и обици на ушите ти, и великолепен венец на главата ти.
13 И ти се украси със злато и сребро и дрехите ти бяха от висон и коприна и везано. Чисто брашно и мед, и масло ядеше и беше превъзходно красива, и достигна до царско положение.
14 И ти се прочу между народите заради красотата си, защото тя стана съвършена чрез Моето величие, което положих върху теб, заявява Господ БОГ.
15 Но ти се упова на красотата си и като се възползва от известността си, блудства и изливаше към всеки минаващ блудството си — негово беше.
16 И взе от дрехите си и си направи пъстри високи места, и блудства на тях, което не трябваше да се случва, нито да става.
17 И взе великолепните си накити от Моето злато и от Моето сребро, което Аз ти бях дал, и си направи мъжки образи, и блудства с тях.
18 И взе везаните си дрехи и ги покри, и Моето масло и Моя тамян сложи пред тях.
19 И Моя хляб, който ти дадох, чистото брашно и маслото, и меда, с които те хранех, и тях сложи пред тях за приятно благоухание. Така стана, заявява Господ БОГ.
20 И взе синовете си и дъщерите си, които Ми роди, и им ги пожертва да бъдат изядени. Малко ли бяха блудствата ти,
21 че закла децата Ми и ги предаде да бъдат преведени през огъня за тях!
22 И във всичките си гнусотии и блудствата си не си спомни дните на младостта си, когато беше гола и непокрита и се валяше в кръвта си.
23 И след всичките си злини — горко, горко ти, заявява Господ БОГ —
24 си построи блуден балдахин и си направи високо място на всяка улица.
25 На всеки кръстопът си построи високо място и направи красотата си гнусна, и разтвори краката си за всеки минаващ, и умножи блудствата си.
26 И блудства със синовете на Египет, своите съседи с едра плът, и умножи блудствата си, за да Ме разгневяваш.
27 И ето, прострях ръката Си върху теб и ограничих дела ти, и те предадох на волята на онези, които те мразят, филистимските дъщери, които се срамуват от срамния ти път.
28 И ти блудства и със синовете на Асур, защото не се насити; блудства с тях и пак не се насити.
29 И умножи блудствата си до земята на търговците, до Халдея, но и с това не се насити.
30 Колко е слабо сърцето ти, заявява Господ БОГ, като вършиш всички тези неща — дело на безочлива блудница —
31 защото построи блудния си балдахин на всеки кръстопът и направи високите си места на всяка улица, а не беше като блудница, защото презря заплата,
32 а като жена прелюбодейка, която приема чужди вместо своя мъж.
33 На всички блудници дават подаръци, а ти даваш подаръците си на всичките си любовници и ги подкупваш, за да идват при теб отвсякъде и да блудстват с теб.
34 И в блудствата ти с теб стана обратното на другите жени — че не те следваха, за да блудстват с теб, но понеже ти даваш заплата, а на теб не дават заплата, с теб стана обратното.
35 Затова, блуднице, чуй словото ГОСПОДНО!
36 Така казва Господ БОГ: Понеже изля нечистотата си и голотата ти се откри в блудствата ти с любовниците ти, и заради всичките ти гнусни идоли и заради кръвта на децата ти, които им принесе,
37 заради тези неща, ето, Аз ще събера всичките ти любовници, с които се наслаждаваше, и всички, които обичаше, заедно с всички, които мразеше — ще ги събера против теб отвсякъде и ще им открия голотата ти, и ще видят цялата ти голота.
38 И ще те съдя със съда за прелюбодейките и проливащите кръв и ще те предам на кръв с ярост и ревност.
39 И ще те предам в ръката им и те ще съборят блудния ти балдахин, ще сринат високите ти места и ще ти съблекат дрехите ти, и ще вземат великолепните ти накити, и ще те оставят да лежиш гола и непокрита.
40 И ще доведат против теб събрание и ще те убият с камъни, и ще те прободат с мечовете си.
41 И ще изгорят къщите ти с огън и ще извършат присъди над теб пред очите на много жени. И Аз ще направя да престанеш да бъдеш блудница, и заплата няма вече да даваш.
42 И ще уталожа яростта Си против теб и ревността Ми ще се оттегли от Теб, и Аз ще утихна и няма вече да се гневя.
43 Понеже не си спомни за дните на младостта си, а Ме разгневяваше с всичко това, ето, и Аз ще въздам пътя ти върху главата ти, заявява Господ БОГ, и няма да вършиш тези срамни неща над всичките си гнусотии!
44 Ето, всеки, който използва поговорки, ще употреби тази поговорка против теб и ще каже: Каквато майката, такава и дъщерята.
45 Ти си дъщеря на майка си, която отхвърли мъжа си и децата си; ти си сестра на сестрите си, които отхвърлиха мъжете си и децата си. Майка ви беше хетейка, а баща ви — амореец.
46 По-голямата ти сестра е Самария, тя и дъщерите й, които живеят от лявата ти страна; а по-малката ти сестра, която живее от дясната ти страна, е Содом и дъщерите й.
47 Но ти не хЄди по техните пътища и не вшрши много малко от техните мерзости, а надмина покварата им във всичките си пътища.
48 Жив съм Аз, заявява Господ БОГ — сестра ти Содом, тя и дъщерите й не извършиха това, което извършихте ти и дъщерите ти!
49 Ето, това беше беззаконието на сестра ти Содом, нейното и на дъщерите й: гордост, пресищане с храна и безгрижно спокойствие, а ръката на сиромаха и бедния не подкрепяше.
50 Възгордяха се и вършиха гнусотии пред Мен и Аз ги отмахнах, когато видях.
51 И Самария не е извършила и половината от твоите грехове, а ти умножи гнусотиите си повече от тях и оправда сестрите си с всичките гнусотии, които извърши.
52 И ти също понеси позора си, ти която осъждаше сестрите си! Поради греховете ти, които извърши, по-гнусни от техните, те са по-праведни от теб. И ти също се засрамй и понеси позора си, защото оправда сестрите си.
53 И Аз ще върна пленниците им, пленниците на Содом и на дъщерите й и пленниците на Самария и на дъщерите й, и пленниците на твоя плен сред тях,
54 за да носиш позора си и да се срамуваш за всичко, което извърши, като им стана утеха.
55 И сестрите ти, Содом и дъщерите й, ще се върнат в предишното си състояние и Самария и дъщерите й ще се върнат в предишното си състояние, и ти и дъщерите ти ще се върнете в предишното си състояние.
56 Не беше ли името на сестра ти Содом слух в устата ти в дните на гордостта ти,
57 преди да се открие злината ти, както във времето на присмеха на дъщерите на Арам и всички около тях, дъщерите на филистимците, които те презираха отвред.
58 Ти понесе срамните си дела и гнусотиите си, заявява ГОСПОД.
59 Защото така казва Господ БОГ: Аз ще ти направя, както ти направи, като презря клетвата и наруши завета.
60 Но Аз ще си спомня Своя завет с теб в дните на младостта ти и ще утвърдя за теб вечен завет.
61 Тогава ще си спомниш за пътищата си и ще се засрамиш, когато приемеш сестрите си, по-големите от теб и по-малките от теб; и ще ти ги дам за дъщери, но не според твоя завет.
62 И Аз ще утвърдя завета Си с теб и ще познаеш, че Аз съм ГОСПОД —
63 за да си спомниш и да се засрамиш, и да не отвориш вече устата си от срам, когато ти простя за всичко, което си извършила, заявява Господ БОГ.