Езекил. Chapter 35

1 И ГОСПОДНОТО слово беше към мен и каза:
2 Сине човешки, насочи лицето си против планината Сиир и пророкувай против нея!
3 И й кажи: Така казва Господ БОГ: Ето, планино Сиир, Аз съм против теб и ще простра ръката Си против теб, и ще те направя пустош и опустошение.
4 Ще направя градовете ти развалини и ще станеш пустош, и ще познаеш, че Аз съм ГОСПОД.
5 Понеже хранеше вечна омраза и предаде израилевите синове на силата на меча във времето на бедствието им, когато беззаконието им стигна до край,
6 затова — жив съм Аз, заявява Господ БОГ — ще те направя кръв и кръв ще те преследва; понеже не намрази кръвта, кръв ще те преследва.
7 И ще направя планината Сиир пълна пустош и ще изтребя от нея и онзи, който минава, и онзи, който се връща.
8 И ще напълня планините й с убитите й; по хълмовете ти и по долините ти, и по всичките ти потоци ще паднат убитите от меч.
9 Ще те направя вечна пустош и градовете ти няма да се населят; и ще познаете, че Аз съм ГОСПОД.
10 Понеже ти каза: Тези два народа и тези две страни ще бъдат мои, и ние ще ги владеем, ако и да е бил там ГОСПОД!
11 Затова — жив съм Аз, заявява Господ БОГ — ще постъпя според гнева и според ревността, с които ти постъпи поради омразата си към тях; и ще им се изявя, когато те съдя.
12 И ще познаеш, че Аз, ГОСПОД, чух всичките хули, които произнесе против израилевите планини, като каза: Те запустяха, на нас са дадени за храна!
13 И с устата си се големяхте против Мен и умножихте думите си против Мен — Аз чух.
14 Така казва Господ БОГ: Когато цялата земя се весели, Аз ще те направя пуста.
15 Както ти се развесели за наследството на израилевия дом, че е запустено, така ще направя на теб; ще запустееш, планино Сиир, и целият Едом, целият! И ще познаят, че Аз съм ГОСПОД.