Езекил. Chapter 32

1 И в дванадесетата година, в дванадесетия месец, на първия ден от месеца, ГОСПОДНОТО слово беше към мен и каза:
2 Сине човешки, надигни оплакване за фараона, египетския цар, и му кажи: Ти се уподоби на млад лъв между народите; но ти си като чудовище в моретата и си се устремил в реките си, и мътиш водите с краката си, и газиш реките им.
3 Така казва Господ БОГ: Затова ще простра мрежата Си върху теб чрез събрание на много народи и те ще те извлекат в мрежата Ми.
4 И ще те захвърля на земята, ще те запратя на откритото поле, ще заселя върху теб всички небесни птици и ще наситя с теб зверовете на цялата земя.
5 Ще сложа месата ти по планините и ще напълня долините с купища от мършата ти.
6 И ще напоя земята с потоците от кръвта ти до планините, и реките ще се напълнят с теб.
7 И когато те угася, ще покрия небето и ще помрача звездите му, ще покрия слънцето с облак и луната няма да свети със светлината си.
8 Ще помрача над теб всички светещи светила и ще положа тъмнината по земята ти, заявява Господ БОГ.
9 И ще наскърбя сърцето на много народи, когато докарам разрушението ти между народите в земи, които ти не си познавал.
10 И ще смая заради теб много народи; и царете им ще се уплашат ужасно заради теб, когато размахам меча Си пред тях; и ще треперят всеки миг, всеки за живота си, в деня на падането ти.
11 Защото така казва Господ БОГ: Мечът на вавилонския цар ще дойде върху теб.
12 С мечовете на силните ще поваля множеството ти; всички те са страшните между народите; те ще съсипят гордостта на Египет и цялото му множество ще бъде изтребено.
13 И ще погубя всичките му животни при многото води; няма вече да ги размъти човешки крак и копито на животно няма да ги размъти.
14 Тогава ще избистря водите им и ще направя реките им да текат като масло, заявява Господ БОГ.
15 Когато направя египетската земя пустош, земя опустошена от това, което я изпълваше, когато поразя всички, които живеят в нея, тогава ще познаят, че Аз съм ГОСПОД.
16 Това е оплакването, с което ще го оплакват — дъщерите на народите ще оплакват с него, Египет и цялото му множество ще оплакват с него, заявява Господ БОГ.
17 И в дванадесетата година, на петнадесетия ден от месеца, ГОСПОДНОТО слово беше към мен и каза:
18 Сине човешки, ридай за множеството на Египет и го свали, него и дъщерите на знаменитите народи, в най-долните места на земята, със слизащите в рова.
19 От кого си по-хубав? Слез и легни при необрязаните!
20 Ще паднат сред убитите от меч. На меч е предаден, довлечете го с всичките му множества!
21 Най-мощните между силните ще му говорят отсред Шеол заедно с помощниците му; те слязоха, легнаха — необрязаните, убити с меч.
22 Там е Асур и цялото му събрание, гробовете му са около него. Те всички са убити, паднали от меч,
23 чиито гробове са разположени в краищата на рова, и събранието му е около гроба му. Те всички са убити, паднали от меч — онези, които всяваха ужас в земята на живите.
24 Там е Елам и цялото му множество около гроба му. Те всички са убити, паднали от меч, слезли необрязани в най-долните места на земята — онези, които всяваха ужаса си в земята на живите, но понесоха позора си със слизащите в рова.
25 Сред убитите му се даде легло с цялото му множество, гробовете му са около него. Те всички са необрязани, убити от меч, защото ужасът им се всяваше в земята на живите, и те носят позора си при слизащите в рова; сред убитите е положен.
26 Там е Мосох, Тувал и цялото му множество, гробовете им са около него. Всички са необрязани, убити от меч, защото всяваха ужаса си в земята на живите.
27 Те няма да лежат със силните, паднали измежду необрязаните, които слязоха в Шеол с бойните си оръжия и сложиха мечовете си под главите си; а техните беззакония ще бъдат върху костите им, защото бяха ужас за силните в земята на живите.
28 И ти ще бъдеш разбит сред необрязаните и ще лежиш с убитите от меч.
29 Там е Едом, царете му и всичките му първенци, които в силата си бяха положени между убитите от меч. Те ще лежат с необрязаните и със слизащите в рова.
30 Там са всички северни князе и всички сидонци, които слязоха с убитите. При все ужаса от силата им те се посрамиха и лежат необрязани с убитите от меч, и понесоха позора си със слизащите в рова.
31 Тях ще види фараонът и ще се утеши за цялото си множество. Фараонът и цялата му войска са убити от меч, заявява Господ БОГ,
32 защото Аз всях ужас от него в земята на живите; и той ще бъде положен сред необрязаните, с убитите от меч — фараонът и цялото му множество, заявява Господ БОГ.