Езекил. Chapter 30

1 И ГОСПОДНОТО слово беше към мен и каза:
2 Сине човешки, пророкувай и кажи: Така казва Господ БОГ: Ридайте: Горко за деня!
3 Защото е близо денят; да, близо е Денят на ГОСПОДА, ден облачен — той ще бъде времето на езичниците.
4 И ще дойде меч върху Египет и голям страх ще има в Етиопия, когато убитите паднат в Египет, и когато вземат богатството му и сринат основите му.
5 Етиопци и ливийци, и лидийци и цялото разноплеменно множество, и Хув, и синовете на земята на завета заедно с тях ще паднат от меч.
6 Така казва ГОСПОД: Ще паднат и онези, които подпират Египет, и гордостта на силата му ще се сниши; от Мигдол до Сиина ще паднат в него от меч, заявява Господ БОГ.
7 И те ще бъдат опустошени сред опустошените земи и градовете му ще бъдат сред запустелите градове.
8 И ще познаят, че Аз съм ГОСПОД, когато сложа огън в Египет и всички негови помощници бъдат разбити.
9 В онзи ден ще излязат отпред Мен пратеници с кораби, за да уплашат безгрижната Етиопия; и голям страх ще бъде сред тях в деня на Египет, защото, ето, идва.
10 Така казва Господ БОГ: Аз ще сложа край на множеството на Египет чрез ръката на вавилонския цар Навуходоносор.
11 Той и народът му с него, страшните между народите, ще бъдат доведени, за да разорят земята. И те ще изтеглят мечовете си против Египет и ще напълнят земята с убити.
12 А Аз ще пресуша реките и ще продам земята в ръцете на зли хора, и ще опустоша земята и всичко, което я изпълва, чрез ръката на чужденци; Аз, ГОСПОД, изговорих това.
13 Така казва Господ БОГ: Ще погубя и кумирите и ще махна от Мемфис идолите, и вече няма да има княз от египетската земя, и ще докарам страх в египетската земя.
14 И ще опустоша Патрос, ще сложа огън в Танис и ще извърша присъди в Но.
15 И ще излея яростта Си върху египетската крепост Син, и ще изтребя множеството на Но.
16 И ще сложа огън в Египет, Син ще трепери от страх, Но ще бъде разбит, а Мемфис ще бъде нападнат от противници денем.
17 Младежите на Илиопол и Пивесет ще паднат от меч, а останалите ще отидат в плен.
18 И в Тафнес денят ще помръкне, когато строша там яремите на Египет; и гордостта на силата му ще престане в него, а него ще покрие облак и дъщерите му ще отидат в плен.
19 Така ще извърша присъди над Египет и ще познаят, че Аз съм ГОСПОД.
20 А в единадесетата година, в първия месец, на седмия ден от месеца, ГОСПОДНОТО слово беше към мен и каза:
21 Сине човешки, строших мишцата на фараона, египетския цар; и ето, тя не е била превързана, за да му се даде изцеление, за да я обвият с превръзки, да я превържат, за да се укрепи да държи меч.
22 Затова, така казва Господ БОГ: Ето, Аз съм против фараона, египетския цар, и ще строша двете му мишци, здравата и строшената; и ще направя меча да падне от ръката му.
23 И ще разпръсна египтяните между народите и ще ги разсея по земите.
24 Но ще укрепя мишците на вавилонския цар и ще сложа Своя меч в ръката му; и ще строша мишците на фараона, и той ще стене пред него, както стене смъртно ранен.
25 И ще укрепя мишците на вавилонския цар, а мишците на фараона ще отпаднат; и ще познаят, че Аз съм ГОСПОД, когато сложа Своя меч в ръката на вавилонския цар, и той я простре върху египетската земя.
26 И ще разпръсна египтяните между народите и ще ги разсея по земите; и ще познаят, че Аз съм ГОСПОД.