Езекил. Chapter 29

1 В десетата година, в десетия месец, на дванадесетия ден от месеца ГОСПОДНОТО слово беше към мен и каза:
2 Сине човешки, насочи лицето си против египетския цар, фараона, и пророкувай против него и против целия Египет.
3 Говори и кажи: Така казва Господ БОГ: Ето, Аз съм против теб, фараоне, царю на Египет, ти голямо чудовище, което лежиш сред реките си, което казваш: Реката ми е моя, аз я направих за себе си!
4 А Аз ще сложа куки в челюстите ти и ще полепя рибите на реките ти по люспите ти; и ще те извлека отсред реките ти с всичките риби на реките ти, полепнали по люспите ти.
5 И ще те изхвърля в пустинята, теб и всичките риби на реките ти. И ще паднеш на открито поле, няма да бъдеш събран и няма да бъдеш прибран. На земните зверове и на небесните птици те дадох за храна.
6 И всички египетски жители ще познаят, че Аз съм ГОСПОД, защото бяха тръстикова пръчка за израилевия дом.
7 Когато те взеха в ръка, ти се строши и промуши цялото им рамо, и когато се облегнаха на теб, ти се счупи и разклати всичките им хълбоци.
8 Затова, така казва Господ БОГ: Ето, Аз докарвам меч върху теб и ще изтребя от теб човек и животно.
9 И египетската земя ще бъде пустош и опустошение. И ще познаят, че Аз съм ГОСПОД, защото той каза: Реката е моя, и аз я направих.
10 Затова, ето, Аз съм против теб и против реките ти; и ще направя египетската земя на пусти руини и пустош от Мигдол до Сиина и до границата на Етиопия.
11 Човешки крак няма да мине през нея и крак на животно няма да мине през нея, и няма да бъде населена четиридесет години.
12 И ще направя египетската земя на пустиня сред опустошените земи и градовете й ще бъдат пустош сред запустелите градове четиридесет години; и ще разпръсна египтяните между народите и ще ги разсея по земите.
13 Защото така казва Господ БОГ: В края на четиридесетте години ще събера египтяните от народите, където бяха разпръснати,
14 и ще върна египтяните от плен и ще ги върна в земята Патрос, в родната им земя, и ще бъдат там унижено царство.
15 Ще бъде най-униженото от царствата и няма вече да се издигне над народите; и Аз ще ги намаля, за да не владеят вече над народите.
16 И няма вече да бъде за израилевия дом упование, което напомня беззаконието им, като гледат израилевите синове към тях; и ще познаят, че Аз съм Господ БОГ.
17 И в двадесет и седмата година, в първия месец, на първия ден от месеца, ГОСПОДНОТО слово беше към мен и каза:
18 Сине човешки, вавилонският цар Навуходоносор накара войската си да се труди усилено против Тир. Всяка глава стана плешива и всяко рамо ожулено; но заплата нямаше за него и за войската му от Тир за труда, който извърши против него.
19 Затова, така казва Господ БОГ: Ето, Аз давам египетската земя на вавилонския цар Навуходоносор и той ще отнесе богатството й, ще ограби грабежа й и ще плячкоса плячката й; и това ще бъде заплатата на войската му.
20 Като негова отплата, за която се труди, му дадох египетската земя, защото за Мен се трудиха, заявява Господ БОГ.
21 В онзи ден ще направя да поникне рог на израилевия дом, а на теб ще дам да отвориш уста сред тях; и ще познаят, че Аз съм ГОСПОД.