Езекил. Chapter 21

1 И ГОСПОДНОТО слово беше към мен и каза:
2 Сине човешки, насочи лицето си към Ерусалим и говори против светилищата и пророкувай против израилевата земя.
3 И кажи на израилевата земя: Така казва ГОСПОД: Ето, Аз съм против теб и ще изтегля меча Си от ножницата му, и ще отсека от теб праведен и безбожен.
4 Затова, понеже ще отсека от теб праведен и безбожен, затова мечът Ми ще излезе от ножницата си против всяка плът, от юг до север.
5 И всяка плът ще познае, че Аз, ГОСПОД, изтеглих меча Си от ножницата му и вече няма да се върне там.
6 А ти, сине човешки, въздишай с тресящи се хълбоци и с горест въздишай пред тях.
7 И когато ти кажат: Защо въздишаш? — ти кажи: Заради известието, защото идва; всяко сърце ще се разтопи и всички ръце ще отслабнат, и всеки дух ще примре, и всички колена ще се разтекат като вода. Ето, идва и ще бъде, заявява Господ БОГ.
8 И ГОСПОДНОТО слово беше към мен и каза:
9 Сине човешки, пророкувай, казвайки: Така казва Господ: Кажи: Меч, меч наострен и също излъскан!
10 За да извърши голямо клане е наострен, за да святка е излъскан. Да се радваме ли, че жезълът на моя син презира всяко дърво?
11 Даде се да се излъска, за да се държи в ръка. Наострен е мечът и е излъскан, за да се даде в ръката на убиеца.
12 Викай и ридай, сине човешки, защото той е върху народа Ми, върху всичките израилеви първенци! Те ще бъдат предадени на меча заедно с народа Ми; затова се удряй по бедрата си!
13 Защото е изпитание; и какво, ако жезълът, който презира, няма да го има, заявява Господ БОГ?
14 А ти, сине човешки, пророкувай и плесни с ръце. И ще се удвои мечът, ще се утрои, мечът на убитите е той, мечът на убития силен, който ви обикаля.
15 За да се стопи всяко сърце и мнозина да паднат, насочих клането на меча срещу всичките им порти. Горко! За да бляска е направен, за клане е наострен.
16 Стегни се, нападни надясно, насочи се наляво, накъдето е определено да се обърне лицето ти!
17 И Аз също ще плесна с ръце и ще удовлетворя яростта Си. Аз, ГОСПОД, изговорих това.
18 И ГОСПОДНОТО слово беше към мен и каза:
19 А ти, сине човешки, си направи два пътя, по които да дойде мечът на вавилонския цар; и двата ще излизат от една земя. И направи пътепоказател, направи го при началото на пътя за града.
20 Направи път, за да дойде мечът в Рава на синовете на Амон и в Юда, в укрепения Ерусалим.
21 Защото вавилонският цар спря на кръстопътя, където започват двата пътя, за да му се гадае — разтърсва стрели, пита домашните идоли, разглежда черен дроб.
22 В десницата му е гаданието за Ерусалим, да се поставят стеноломи, да се даде заповед за клане, да се издигне глас с боен вик, да се поставят стеноломи срещу портите, да се насипят насипи, да се построят обсадни кули.
23 Но това им се вижда като празно гадание заради дадените клетви; но той им напомня беззаконието, за да бъдат хванати.
24 Затова, така казва Господ БОГ: Понеже сами припомняте беззаконието си, като се откриват престъпленията ви, така че да се виждат греховете ви във всичките ви дела, понеже сами припомняте за себе си, ще бъдете стиснати в шепа.
25 А ти, осквернен и безбожен княз на Израил, чийто ден дойде, когато беззаконието стигна до край,
26 така казва Господ БОГ: Махни митрата и свали короната; това няма вече да бъде. Ниското ще се издигне, а високото ще се снижи.
27 Ще го преобърна, преобърна, преобърна; и това няма вече да бъде, докато дойде онзи, на когото принадлежи правосъдието; на него ще го дам.
28 А ти, сине човешки, пророкувай и кажи: Така казва Господ БОГ за синовете на Амон и за техния присмех. Кажи: Меч, меч изтеглен за клане, излъскан, за да пояжда, за да блести —
29 докато те виждат за теб празно видение и докато ти гадаят лъжа, за да бъдеш опрян на шията на избитите безбожни, чийто ден дойде, когато беззаконието стигна до край.
30 Да го върна ли в ножницата му? На мястото, където си бил създаден, в родната ти земя, ще те съдя.
31 Ще излея върху теб негодуванието Си, с огъня на яростта Си ще духна върху теб и ще те предам в ръцете на свирепи хора, които са опитни да погубват.
32 Ще станеш гориво за огъня, кръвта ти ще бъде сред земята, няма вече да се помниш, защото Аз, ГОСПОД, изговорих това.