Езекил. Chapter 27

1 И ГОСПОДНОТО слово беше към мен и каза:
2 И ти, сине човешки, надигни оплакване за Тир и кажи на Тир:
3 Ти, който седиш при входа на морето, който търгуваш с народите на много острови, така казва Господ БОГ: Тире, ти казваш: Аз съм съвършен по красота!
4 Пределите ти са сред моретата; твоите строители направиха красотата ти съвършена.
5 Направиха всичките дъски на корабите ти от санирски елхи, взеха кедри от Ливан, за да ти направят мачта.
6 Направиха веслата ти от васанските дъбове, седалките ти направиха от слонова кост и кипарисово дърво от китимските острови.
7 От извезан висон от Египет беше платното ти, за да ти бъде за знаме; синьо и мораво от островите на Елиса беше покровът ти.
8 Жителите на Сидон и Арвад бяха гребците ти, мъдреците ти, които бяха в теб, Тире, бяха кормчиите ти.
9 Старейшините на Гевал и мъдреците му поправяха в теб пробойните ти, всички морски кораби и моряците им бяха в теб, за да търгуват със стоките ти.
10 Персийци, лидийци и ливийци бяха войниците ти във войската ти, окачваха в теб щит и шлем; те ти придаваха великолепие.
11 Синовете на Арвад и войската ти бяха по стените ти отвред, а гамадците бяха по кулите ти; окачваха щитовете си наоколо по стените ти; те направиха красотата ти съвършена.
12 Тарсис търгуваше с теб заради изобилието от всякакви богатства; даваха сребро, желязо, калай и олово за твоите стоки.
13 Яван, Тувал и Мосох бяха твоите търговци, даваха човешки души и бронзови съдове на твоя пазар.
14 От дома Тогарма даваха за стоките ти коне, бойни коне и мулета.
15 Синовете на Дедан бяха твоите търговци, много острови бяха твой пазар, връщаха ти за подарък слонова кост и абанос.
16 Арам търгуваше с теб заради многото ти изделия; даваше антракс и мораво, и везано, и висон, и корали, и рубини за твоите стоки.
17 Юда и израилевата земя бяха твоите търговци; даваха жито от Минит и сухари, и мед, и масло, и балсам на твоя пазар.
18 Дамаск търгуваше с теб заради многото ти изделия, заради изобилието от всякакви богатства, с хелвонско вино и с бяла вълна.
19 И Ведан и Яван даваха прежда за стоките ти. Обработено желязо, касия и благоуханна тръстика бяха на пазара ти.
20 Дедан търгуваше с теб със скъпи тъкани за колесници.
21 Арабия и всичките кидарски първенци бяха търговци на пазара ти, с агнета и овни, и козли търгуваха с теб.
22 Търговците на Сава и на Раама бяха твои търговци, даваха всякакви превъзходни благоухания и всякакви скъпоценни камъни, и злато за твоите стоки.
23 Харан и Хане, и Еден, търговците на Сава, Асур и Хилмад търгуваха с теб.
24 Те бяха твоите търговци на скъпоценни дрехи, на сини и везани одежди и на скъпи ковчежета, вързани с въжета и направени от кедър. Това продаваха на пазара ти.
25 Тарсийските кораби обикаляха по търговията ти и ти се напълни и много се прослави сред моретата.
26 Твоите гребци те отведоха в големи води и източният вятър те разби сред моретата.
27 Богатствата ти и стоките ти, пазарът ти, моряците ти и кормчиите ти и които поправяха пробойните ти, и търгуващите със стоките ти и всичките военни мъже, които са в теб, с цялото множество, което е сред теб, ще паднат сред моретата в деня на падението ти.
28 Предградията ще се потресат от гласа на вика на твоите кормчии.
29 И всички гребци, моряците и всички морски кормчии ще слязат от корабите си, ще застанат на земята,
30 и ще нададат глас за теб, и ще извикат горко, и ще посипят пръст на главите си, и ще се валят в пепелта.
31 И ще се обръснат напълно заради теб и ще се опашат с вретище, и ще плачат за теб с горест в душата, с горчиво ридание.
32 И в риданието си ще надигнат оплакване за теб и ще те оплакват: Кой е като Тир, като загиналия сред морето?
33 Когато стоките ти излизаха от моретата, ти насищаше много народи; с голямото си богатство и търговия ти обогатяваше земните царе.
34 Сега, когато си разбит от моретата, в дълбините на водите, търговията ти и цялото ти множество паднаха сред теб.
35 Всичките жители на островите се смаяха за теб и царете им се ужасиха страшно, лицата им треперят.
36 Търговците сред народите подсвирнаха за теб, ти си станал ужас и няма да те има до века.