Езекил. Chapter 23

1 И ГОСПОДНОТО слово беше към мен и каза:
2 Сине човешки, имаше две жени, дъщери на една майка.
3 И те блудстваха в Египет в младостта си; там бяха стискани гърдите им и там бяха опипвани девствените им гърди.
4 Имената им бяха Оола на по-голямата, и Оолива на сестра й. И те станаха Мои и родиха синове и дъщери. А колкото за имената им, Самария е Оола, а Ерусалим е Оолива.
5 Но Оола блудства, когато беше при Мен, и се разпали по любовниците си, по асирийците, съседите,
6 облечени в синьо, управители и началници, всички привлекателни младежи, конници, яздещи коне.
7 И тя насочи блудствата си към тях, към всички най-отбрани от синовете на Асур. И с всички, по които се разпалваше, с всички техни идоли се оскверни.
8 И тя не остави блудствата си, научени от Египет — защото лежаха с нея в младостта й, опипваха девствените й гърди и изливаха върху нея блудството си.
9 Затова я предадох в ръцете на любовниците й, в ръцете на синовете на Асур, по които се разпалваше.
10 Те откриха голотата й, взеха синовете й и дъщерите й, а нея убиха с меч. И й излезе име между жените, когато извършиха съд над нея.
11 И сестра й Оолива видя това и се разврати в страстта си повече от нея, и в блудствата си надмина блудствата на сестра си.
12 Разпали се по синовете на Асур, управители и началници, съседите си, разкошно облечени, конници, яздещи коне, всички привлекателни младежи.
13 И видях, че тя се оскверни; в един път тръгнаха и двете.
14 Но тя добави още на блудствата си, защото видя мъже изобразени на стената, образи на халдейци, изобразени с червена боя,
15 опасани с пояси около кръста си, носещи големи тюрбани на главите си, всички с вид на военачалници, приличащи на синовете на Вавилон от халдейската земя, родината им;
16 и щом ги видяха очите й, тя се разпали по тях и изпрати посланици при тях в Халдея.
17 И синовете на Вавилон дойдоха при нея в любовното легло и я оскверниха с блудството си и тя се оскверни с тях, и душата й се отвърна от тях.
18 И тя откриваше блудствата си и откриваше голотата си, и душата Ми се отвърна от нея, както се беше отвърнала душата Ми от сестра й.
19 И тя умножи блудствата си, като си спомняше дните на младостта си, когато блудстваше в египетската земя.
20 И се разпали по своите любовници, чиято плът е като плът на магарета, и семеизливането им — като семеизливане на коне.
21 И ти си спомни позора на младостта си, когато пазвата ти се опипваше от Египет заради младите ти гърди.
22 Затова, Оолива, така казва Господ БОГ: Ето, Аз ще надигна против теб любовниците ти, от които се е отвратила душата ти, и ще ги докарам против теб отвсякъде:
23 синовете на Вавилон и всички халдейци, Фекод и Сое, и Кое, и с тях всички синове на Асур, привлекателни младежи, всички управители и началници, военачалници и именити, всички яздещи коне.
24 И ще дойдат срещу теб с оръжия и колесници, и коли, и с множество народи, и ще насочат срещу теб отвред щит и щитче, и шлем. И Аз ще им предам съда и те ще те съдят според своите присъди.
25 И ще насоча против теб ревността Си и те ще постъпят с теб с ярост, ще отрежат носа ти и ушите ти, а остатъкът ти ще падне от меч; те ще вземат синовете ти и дъщерите ти, а остатъкът ти ще бъде пояден от огън.
26 И ще ти съблекат дрехите ти и ще вземат великолепните ти накити.
27 И ще прекратя позора ти и блудството ти от египетската земя. И ти няма повече да повдигнеш очи към тях и няма повече да си спомниш за Египет.
28 Защото така казва Господ БОГ: Ето Аз те предавам в ръката на онези, които мразиш; в ръката на онези, от които се е отвърнала душата ти.
29 И те ще постъпят с теб с омраза и ще отнемат всичките ти придобивки, и ще те изоставят гола и непокрита. И голотата на блудствата ти ще се открие, и позорът ти, и блудствата ти.
30 Това ще ти се направи, понеже си блудствала след езичниците, и понеже си се осквернила с идолите им.
31 В пътя на сестра си си ходила и нейната чаша ще дам в ръката ти.
32 Така казва Господ БОГ: Чашата на сестра си ще изпиеш, дълбоката и широката чаша; ще бъдеш за смях и подигравка — тя събира много.
33 Ще се изпълниш с пиянство и скръб; чаша на смайване и опустошение е чашата на сестра ти Самария.
34 Ще я изпиеш и изцедиш и ще гризеш парчетата й, и ще разкъсаш гърдите си, защото Аз изговорих това, заявява Господ БОГ.
35 Затова, така казва Господ БОГ: Понеже Ме забрави и Ме отхвърли зад гърба си, затова и ти ще понесеш позора си и блудствата си.
36 И ГОСПОД ми каза: Сине човешки, ще съдиш ли Оола и Оолива? Тогава изяви им мерзостите им —
37 че прелюбодействаха и има кръв в ръцете им, и с идолите си прелюбодействаха, и децата си, които ми родиха, преведоха за тях през огън, за да бъдат изядени.
38 Още и това Ми направиха — в същия ден омърсиха светилището Ми и оскверниха съботите Ми;
39 защото когато бяха заклали децата си на идолите си, дойдоха в същия ден в светилището Ми да го осквернят. И ето, така правиха сред Моя дом!
40 И дори изпратиха за мъже, които да дойдат от далеч, до които се изпрати пратеник; и ето, дойдоха. И за тях ти се изкъпа, боядиса очите си и се украси с накити,
41 и седна на великолепна постелка, с трапеза приготвена пред нея, и на нея сложи Моя тамян и Моето масло.
42 И в нея се чуваше глас на безгрижно множество и заедно с мъжете от простолюдието довеждаха пияници от пустинята; и слагаха гривни на ръцете на тези две жени и великолепни венци на главите им.
43 И казах за изхабената в прелюбодейства: Сега ли ще блудстват с нея, дори с нея!
44 И влизаха при нея, както се влиза при блудница; така влизаха при Оола и при Оолива, развратните жени.
45 Затова справедливи мъже ще ги съдят, както се съдят прелюбодейките и проливащите кръв, защото те са прелюбодейки и кръв има в ръцете им.
46 Защото така казва Господ БОГ: Ще доведа срещу тях множество и ще ги предам на преследване и разграбване.
47 И събранието ще ги убие с камъни и ще ги посече с мечовете си, ще избият синовете им и дъщерите им и ще изгорят къщите им с огън.
48 Така ще прекратя позора от земята, за да се поучат всичките жени и да не вършат като вашия разврат.
49 И ще въздадат върху вас позора ви и ще носите греховете на идолите си. И ще познаете, че Аз съм Господ БОГ.