Исая. Chapter 46

1 Прегъна се Вил, приведе се Нево; образите им са натоварени на животни и на добитък; товарът ви е натоварен, бреме за умореното животно.
2 Приведоха се, прегънаха се заедно, не можаха да отърват товара, а самите те отидоха в плен.
3 Слушайте Ме, доме яковов, и целия остатък на израилевия дом, които сте носени от Мен още от утробата и държани още от майчиния скут!
4 И до старостта ви Аз Съм; и докато побелеете, Аз ще ви нося. Аз направих и Аз ще вдигна, и Аз ще нося и избавя.
5 На кого ще Ме уподобите и приравните, и ще Ме съпоставите, че да бъдем подобни?
6 Онези, които изсипват злато от торбичка и претеглят сребро на везни, наемат златар, да го направи на бог — падат по лице, да, и му се покланят.
7 Вдигат го на рамо, носят го и го полагат на мястото му, и там стои — не мърда от мястото си. Още и викат към него, но не отговаря, никого не избавя от бедата му.
8 Помнете това и се дръжте като мъже, вземете го отново присърце, отстъпници!
9 Помнете предишните неща от древността — че Аз съм Бог и няма друг; Аз съм Бог и няма подобен на Мен;
10 който от началото изявявам края и от древността — нестаналите още неща; който казвам: Намерението Ми ще се извърши и ще направя всичко, което Ми е угодно.
11 Аз съм, който викам хищна птица от изток, от далечна земя — мъжа по Своя план. Да, говорих и ще го направя да стане; намислих и ще го извърша.
12 Слушайте Ме, вие коравосърдечни, които сте далеч от правдата:
13 Приближих правдата Си, тя няма да бъде далеч и спасението Ми няма да закъснее. И ще дам спасение в Сион и славата Си — на Израил.