Осия. Chapter 7

1 Когато изцелявам Израил, се откриват беззаконието на Ефрем и злините на Самария; защото вършат измама, крадецът влиза, а разбойници грабят вън.
2 Не си казват в сърцето си, че Аз помня всичките им злини. А сега делата им ги обиколиха, пред лицето Ми са.
3 Със злината си радват царя и с лъжите си — първенците.
4 Те всички са прелюбодейци; като пещ, запалена от хлебаря — когато замеси тестото, той спира да подклажда, докато то втаса.
5 В деня на нашия цар първенците се разболяха от жарта на виното и то простря ръката си с присмивачите.
6 Защото дебнейки са направили сърцата си като пещ — хлебарят им спи цяла нощ, а на сутринта тя гори като пламтящ огън.
7 Всички те се нажежиха като пещ и пояждат съдиите си. Всичките им царе паднаха, няма между тях никой да Ме призовава.
8 Ефрем се смеси с народите, Ефрем е като необърната пита.
9 Чужденци поядоха силата му, а той не знае; и бели коси има тук-там, а той не знае.
10 И гордостта на Израил свидетелства в лицето му, но не се върнаха при ГОСПОДА, своя БОГ, и не Го потърсиха, при всичко това.
11 И Ефрем е като глупав гълъб, който няма разум; викат Египет, отиват в Асирия.
12 Когато отидат, ще разпростра мрежата Си върху тях, ще ги сваля като небесните птици, ще ги накажа, както беше известено на събранието им.
13 Горко им, защото побягнаха от Мен! Погибел за тях, защото престъпиха против Мен! И Аз исках да ги изкупя, а те говориха лъжи против Мен.
14 И не викат към Мен от сърце, когато ридаят на леглата си. Събират се за жито и вино, а от Мен отстъпват.
15 А Аз, Аз учех и укрепвах мишците им, а те замислят зло против Мен.
16 Връщат се, но не при Всевишния; станаха като неверен лък. Първенците им от меч ще паднат заради яростта на езика си; това ще бъде подигравката им в египетската земя.