Захария. Chapter 8

1 И беше слово от ГОСПОДА на Войнствата и каза:
2 Така казва ГОСПОД на Войнствата: Ревнувам с голяма ревност за Сион и с голяма ярост ревнувам за него.
3 Така казва ГОСПОД: Върнах се към Сион и ще обитавам сред Ерусалим; и Ерусалим ще се нарече Град на истината, и хълмът на ГОСПОДА на Войнствата — Светият хълм.
4 Така казва ГОСПОД на Войнствата: Още ще седят старци и старици по ерусалимските площади, всеки с тоягата си в ръката си поради дълбока старост.
5 И площадите на града ще бъдат пълни с момченца и момиченца, играещи по площадите му.
6 Така казва ГОСПОД на Войнствата: Ако това е чудно в очите на остатъка от този народ в онези дни, ще бъде ли чудно и в Моите очи? — заявява ГОСПОД на Войнствата.
7 Така казва ГОСПОД на Войнствата: Ето, Аз ще спася народа Си от земята към изгрев и от земята към залез слънце.
8 И ще ги доведа и те ще живеят сред Ерусалим, и ще ми бъдат народ, и Аз ще им бъда Бог, в истина и в правда.
9 Така казва ГОСПОД на Войнствата: Укрепете ръцете си, вие, които в тези дни слушате тези думи чрез устата на пророците, които бяха в деня, когато се положи основата на дома на ГОСПОДА на Войнствата, на храма, за да се построи.
10 Защото преди онези дни нямаше нито заплата за човек, нито заплата за животно; и за влизащия и за излизащия нямаше мир заради противника; защото настроих всичките хора един срещу друг.
11 Но сега няма да бъда както в предишните дни за остатъка на този народ, заявява ГОСПОД на Войнствата.
12 Защото ще има сеитба като във време на мир, лозата ще дава плода си и земята ще дава реколтата си, и небето ще дава росата си; и на остатъка на този народ ще дам да наследи всички тези неща.
13 И както бяхте проклятие между народите, доме юдов и доме израилев, така ще ви спася и ще станете благословение. Не бойте се, нека се укрепят ръцете ви!
14 Защото така казва ГОСПОД на Войнствата: Както намислих да ви сторя зло, когато бащите ви Ме разгневиха, казва ГОСПОД на Войнствата, и не се смилих,
15 така отново намислих в тези дни да сторя добро на Ерусалим и на юдовия дом. Не бойте се!
16 Това са нещата, които трябва да вършите: Говорете истина един на друг, съдете с истина и съд на мир в портите си;
17 и не замисляйте в сърцата си зло един против друг и не обичайте лъжлива клетва; защото всички тези са неща, които мразя, заявява ГОСПОД.
18 И словото от ГОСПОДА на Войнствата беше към мен и каза:
19 Така казва ГОСПОД на Войнствата: Постът на четвъртия месец, постът на петия, постът на седмия и постът на десетия ще станат на юдовия дом веселие и радост и весели празници. Но обичайте истината и мира.
20 Така казва ГОСПОД на Войнствата: Още ще дойдат народи и жители на много градове.
21 И жителите на един град ще отидат в друг и ще кажат: Нека непременно да отидем да се помолим пред ГОСПОДА и да потърсим ГОСПОДА на Войнствата. Ще отида и аз.
22 И ще дойдат много племена и силни народи да потърсят ГОСПОДА на Войнствата в Ерусалим и да се помолят пред ГОСПОДА.
23 Така казва ГОСПОД на Войнствата: В онези дни десет мъже от всякакви езици на народите ще хванат, да, ще хванат полата на един мъж юдеин и ще кажат: Искаме да ходим с вас, защото чухме, че Бог е с вас.