Захария. Chapter 3

1 И ми показа първосвещеника Иисус, стоящ пред Ангела ГОСПОДЕН; и Сатана стоеше отдясно му, за да му се възпротиви.
2 И ГОСПОД каза на Сатана: ГОСПОД да те смъмри, Сатана! Да, да те смъмри ГОСПОД, който избра Ерусалим. Не е ли този главня, изтръгната от огън?
3 А Иисус беше облечен в мръсни дрехи и стоеше пред Ангела.
4 И проговори и каза на стоящите пред него, казвайки: Съблечете от него мръсните дрехи. А на него каза: Ето, отнех от теб беззаконието ти и ще те облека в празнични одежди.
5 И казах: Нека сложат чиста митра на главата му. И сложиха чиста митра на главата му и го облякоха в дрехи, а Ангелът ГОСПОДЕН стоеше до него.
6 И Ангелът ГОСПОДЕН засвидетелства на Иисус и каза:
7 Така казва ГОСПОД на Войнствата: Ако ходиш в Моите пътища и ако пазиш заповедите Ми, тогава също ще съдиш дома Ми и също ще пазиш дворовете Ми, и ще ти дам достъп между стоящите тук.
8 Слушай сега първосвещенико Иисусе, ти и другарите ти, които седят пред теб — понеже те са мъже, поставени за знамение — защото, ето, Аз ще доведа служителя Си, наречен Издънка.
9 Защото, ето камъка, който положих пред Иисус, на един камък — седем очи. Ето, Аз ще издълбая издълбаното на него, заявява ГОСПОД на Войнствата, и ще отнема беззаконието на тази земя в един ден.
10 В онзи ден, заявява ГОСПОД на Войнствата, ще поканите всеки ближния си под лозата си и под смокинята си.