Марко. Chapter 13

1 И когато излизаше от храма, един от Неговите ученици Му каза: Учителю, виж какви камъни и какви здания!
2 А Иисус му каза: Виждаш ли тези големи здания? Няма да остане тук камък върху камък, който да не се срине.
3 И когато седеше на Елеонския хълм срещу храма, Петър, Яков, Йоан и Андрей Го попитаха насаме:
4 Кажи ни, кога ще бъде това? И какъв ще бъде знакът, когато всичко това предстои да се изпълни?
5 А Иисус започна да им казва: Пазете се да не ви подмами някой.
6 Защото мнозина ще дойдат в Мое Име и ще кажат: Аз съм Христос; и ще подмамят мнозина.
7 А когато чуете за войни и за военни слухове, не се плашете, защото това трябва да стане, но то още не е краят.
8 Защото ще се надигне народ против народ и царство против царство. Ще има земетресения на разни места, ще има глад и смутове; но тези неща са само началото на страданията.
9 А вие внимавайте на себе си, защото ще ви предадат на събори и в синагоги ще ви бият; и пред управители и царе ще застанете заради Мен – за да им свидетелствате.
10 Но трябва първо да се проповядва благовестието на всичките народи.
11 А когато ви поведат, за да ви предадат, не се безпокойте предварително какво ще говорите, а каквото ви се даде в онзи час, това говорете! Защото не сте вие, които говорите, а Светият Дух.
12 Брат брата ще предаде на смърт и баща – детето; и деца ще се изправят срещу родителите си и ще ги докарват до смърт.
13 И ще бъдете мразени от всички заради Моето Име; но който устои докрай, той ще бъде спасен.
14 И когато видите мерзостта на запустението, (за която говори пророк Даниил) да стои там, където не трябва – който чете, нека разбира – тогава онези, които са в Юдея, да бягат в планините;
15 и който е на покрива на къщата, да не слиза в къщата си и да не влиза да вземе нещо от нея;
16 и който е на нивата, да не се връща назад да вземе дрехата си.
17 А горко на бременните и на кърмещите през онези дни!
18 Молете се да не стане това през зимата.
19 Защото през онези дни ще има такава скръб, каквато не ще е имало дотогава от началото на творението, което Бог е създал, нито ще има след това.
20 И ако Господ не съкратеше онези дни, не би се избавило нито едно създание; но заради избраните, които Той избра, Той е съкратил дните.
21 Тогава ако ви каже някой: Ето, тук е Христос!, или: Ето, там е! – не вярвайте.
22 Защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци, които ще покажат знамения и чудеса, за да подмамят, ако е възможно, и избраните.
23 А вие внимавайте. Ето, предсказах ви всичко.
24 Но през онези дни, след онази скръб, слънцето ще потъмнее, луната няма да даде светлината си,
25 звездите ще падат от небето и силите в небето ще се разклатят.
26 Тогава ще видят Човешкия Син, идещ на облаци с голяма сила и слава.
27 И тогава ще изпрати ангелите си и ще събере избраните си от четирите ветрища, от края на земята до края на небето.
28 И научете притчата от смокинята: когато клоните й вече омекнат и развият листа, знаете, че лятото е близо.
29 Също така и вие, когато видите, че става това, да знаете, че Той е близо при вратата.
30 Истина ви казвам: това поколение няма да премине, докато не се сбъдне всичко това.
31 Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат.
32 А за онзи ден или час никой не знае, нито ангелите на небесата, нито Синът, а само Отец.
33 Внимавайте, бдете и се молете, защото не знаете кога ще настане времето.
34 Това е както един човек, който отиде в чужбина, като остави къщата си и даде власт на слугите си – на всеки отделна работа, и на вратаря заповяда да бди.
35 Затова бдете, защото не знаете кога ще дойде господарят на къщата – дали вечерта, или посред нощ, или когато пеят петлите, или сутринта,
36 да не би като дойде неочаквано, да ви намери заспали.
37 А каквото казвам на вас, на всички го казвам. Бдете!