Матей. Chapter 17

1 И след шест дни Иисус взе със Себе Си Петър, Яков и брат му Йоан и ги заведе на една висока планина.
2 И се преобрази пред тях: лицето Му светна като слънцето, а дрехите Му станаха бели като светлината.
3 И ето, явиха им се Мойсей и Илия, които разговаряха с Него.
4 И Петър заговори и каза на Иисус: Господи, добре е да сме тук. Ако искаш, аз ще направя тук три шатри – една за Теб, една за Мойсей и една за Илия.
5 А докато той още говореше, ето, светъл облак ги засени; и от облака се чу глас, който каза: Този е Моят възлюбен Син, в когото благоволих; Него слушайте!
6 И учениците, като чуха това, паднаха на лицата си и много се уплашиха.
7 А Иисус се приближи до тях, допря се до тях и каза: Станете, не се бойте.
8 И те, като повдигнаха очи, не видяха никого освен Иисус сам.
9 И като слизаха от планината, Иисус им заповяда, като каза: Не съобщавайте на никого за това видение, докато Човешкият Син не възкръсне от мъртвите!
10 Учениците Му Го попитаха, като казаха: Защо тогава казват книжниците, че първо Илия трябва да дойде?
11 А Той в отговор каза: Наистина Илия идва и ще възстанови всичко.
12 Но казвам ви, че Илия вече е дошъл и не го познаха, а постъпиха с него, както си искаха. Също така и Човешкият Син ще пострада от тях.
13 Тогава учениците разбраха, че им говореше за Йоан Кръстител.
14 И когато дойдоха при множеството, до Него се приближи един човек, който коленичи пред Него и каза:
15 Господи, смили се над сина ми, защото е обладан от демон и страда лошо; понеже често пада в огъня и често във водата.
16 И го доведох при Твоите ученици, но те не можаха да го изцелят.
17 Иисус в отговор каза: О, роде невярващ и извратен, докога ще бъда с вас? Докога ще ви търпя? Доведете го тук при Мен!
18 И Иисус го смъмри и демонът излезе от него; и момчето оздравя в същия час.
19 Тогава учениците дойдоха при Иисус насаме и казаха: Защо ние не можахме да го изгоним?
20 Той им каза: Поради вашето маловерие. Защото истина ви казвам: ако имате вяра колкото синапено зърно, ще кажете на тази планина: Премести се оттук там! -- и тя ще се премести; и нищо няма да ви бъде невъзможно.
21 (А този род не излиза освен с молитва и пост.)
22 И когато седяха в Галилея, Иисус им каза: Човешкият Син ще бъде предаден в човешки ръце;
23 и ще Го убият; и на третия ден ще бъде възкресен. И те много се наскърбиха.
24 А когато дойдоха в Капернаум, събирачите на двете драхми се приближиха до Петър и казаха: Вашият Учител не плаща ли двете драхми?
25 Той каза: Плаща. И когато влезе вкъщи, Иисус го изпревари и му каза: Какво мислиш, Симоне? Земните царе от кои събират данък или налог – от своите ли синове, или от чужденците?
26 А когато Петър каза: От чужденците, Иисус му каза: Като е така, своите им са свободни.
27 Но за да не ги подведем към грях, иди на езерото, хвърли въдица и измъкни рибата, която първо се закачи, и като разтвориш устата й, ще намериш един статир; вземи го и им го дай за Мен и за теб.