Откровение. Chapter 7

1 След това видях четири ангела, стоящи на четирите ъгъла на земята и държащи четирите земни ветрища, за да не духа никакъв вятър нито по земята, нито по морето, нито върху някое дърво.
2 И видях друг ангел да се издига от изгрев-слънце, у когото беше печатът на живия Бог; и той извика с висок глас на четирите ангела, на които беше дадено да повредят земята и морето, и каза:
3 Не повреждайте земята, нито морето, нито дърветата, преди да ударим печат върху челата на слугите на нашия Бог.
4 И чух броя на подпечатаните – сто четиридесет и четири хиляди подпечатани от всичките племена на израилевите синове:
5 от юдовото племе – дванадесет хиляди подпечатани; от рувимовото племе – дванадесет хиляди; от гадовото племе – дванадесет хиляди;
6 от асировото племе – дванадесет хиляди; от нефталимовото племе – дванадесет хиляди; от манасиевото племе – дванадесет хиляди;
7 от симеоновото племе – дванадесет хиляди; от левиевото племе – дванадесет хиляди; от исахаровото племе – дванадесет хиляди;
8 от завулоновото племе – дванадесет хиляди; от йосифовото племе – дванадесет хиляди; от вениаминовото племе – дванадесет хиляди подпечатани.
9 След това видях, и ето, голямо множество, което никой не можеше да изброи, от всяка нация и от всички племена, народи и езици, стояха пред престола и пред Агнето, облечени в бели дрехи, с палмови клони в ръцете си,
10 и викаха с висок глас, казвайки: Спасение на нашия Бог, който седи на престола, и на Агнето!
11 И всичките ангели стояха около престола и старейшините, и четирите живи същества; и паднаха на лицата си пред престола и се поклониха на Бога, и казаха:
12 Амин! Благословение и слава, и мъдрост, и благодарение, и почит, и сила, и могъщество на нашия Бог за вечни векове! Амин.
13 Тогава един от старейшините проговори, като ми каза: Тези, облечените в бели дрехи, кои са и откъде са дошли?
14 И аз му казах: Господине, ти знаеш. А той ми каза: Това са онези, които идват от голямата скръб; и са изпрали дрехите си и са ги избелили в кръвта на Агнето.
15 Затова са пред престола на Бога и Му служат денем и нощем в Неговия храм, и Седящият на престола ще разпростре скинията си върху тях.
16 Няма да огладнеят вече, нито да ожаднеят вече, нито ще ги удари слънцето, нито някой пек,
17 защото Агнето, което е по средата на престола, ще ги пасе и ще ги заведе при извори на водите на живота, и Бог ще избърше всяка сълза от очите им.