Откровение. Chapter 22

1 След това ми показа реката с водата на живота, блестяща като кристал, която извираше от престола на Бога и на Агнето.
2 И по средата на улицата му и на реката, оттук и оттам, имаше дърво на живота, което раждаше дванадесет пъти плодове, като даваше плод всеки месец. И листата на дървото бяха за изцеление на нациите.
3 И вече няма да има никакво проклятие. И престолът на Бога и на Агнето ще бъде в него и Неговите слуги ще Му служат.
4 Те ще гледат лицето Му и Неговото Име ще бъде на челата им.
5 Нощ няма да има вече и няма да имат нужда от светене на светило или от слънчева светлина, защото Господ Бог ще свети над тях. И те ще царуват за вечни векове.
6 И той ми каза: Тези думи са верни и истинни; и Господ Бог на духовете на пророците изпрати ангела Си да покаже на Своите слуги това, което трябва скоро да стане.
7 И ето, идвам скоро. Блажен онзи, който пази думите на пророчеството на тази книга.
8 Аз, Йоан, съм този, който чух и видях тези неща. И когато чух и видях, паднах да се поклоня пред краката на ангела, който ми беше показал това.
9 Но той ми каза: Недей! Аз съм служител заедно с теб и с братята ти, пророците, и с тези, които пазят думите на тази книга. Поклони се на Бога!
10 Каза ми още: Не запечатвай думите на пророчеството на тази книга, защото времето е близо.
11 Който върши неправда, нека върши още неправда; и който е нечист, нека бъде още нечист; и праведният нека върши още правда; и светият нека още се освещава.
12 Ето, идвам скоро и Моята награда е с Мен, и ще отплатя на всекиго според делото му.
13 Аз съм Алфа и Омега, Първият и Последният, Началото и Краят.
14 Блажени тези, които изперат дрехите си, за да имат право на дървото на живота и да влязат през портите в града.
15 А отвън са псетата, чародейците, блудниците, убийците, идолопоклонниците и всеки, който обича лъжата и лъже.
16 Аз, Иисус, изпратих ангела Си да ви засвидетелства това за църквите. Аз съм Коренът и Родът на Давид, светлата Утринна Звезда.
17 И Духът, и невястата казват: Ела! И който чуе, нека каже: Ела! И който е жаден, нека дойде! И който иска, нека вземе даром от водата на живота!
18 Аз свидетелствам на всекиго, който слуша думите на пророчеството на тази книга: ако някой прибави нещо към тях, Бог ще прибави върху него язвите, написани в тази книга.
19 И ако някой отнеме от думите на книгата на това пророчество, Бог ще му отнеме дела от дървото на живота и от светия град, за които е писано в тази книга.
20 Онзи, който свидетелства за това, казва: Да, идвам скоро. Амин! Ела, Господи Иисусе!
21 Благодатта на Господ Иисус Христос да бъде със светиите. Амин.