1 Летописи. Chapter 10

1 А филистимците се биха срещу Израил; и израилевите мъже побягнаха пред филистимците и паднаха убити на хълма Гелвуе.
2 И филистимците настигнаха Саул и синовете му и филистимците убиха Йонатан, Авинадав и Мелхисуя, синовете на Саул.
3 И битката срещу Саул се засилваше, и стрелците го улучиха, и той беше ранен от стрелците.
4 Тогава Саул каза на оръженосеца си: Изтегли меча си и ме прободи с него, за да не дойдат тези необрязани и да се гаврят с мен! Но оръженосецът му не искаше, защото много се страхуваше. Тогава Саул взе меча си и се хвърли върху него.
5 И когато оръженосецът му видя, че Саул беше мъртъв, той също се хвърли върху меча и умря.
6 Така умряха Саул и тримата му сина, и целият му дом умря едновременно с него.
7 А когато всичките израилеви мъже, които бяха в долината, видяха, че бяха побягнали и че Саул и синовете му бяха мъртви, те напуснаха градовете си и избягаха. И филистимците дойдоха и се заселиха в тях.
8 А на следващия ден филистимците дойдоха да съблекат убитите и намериха Саул и синовете му паднали на хълма Гелвуе.
9 И го съблякоха, взеха главата му и оръжията му, и разпратиха по цялата филистимска земя, за да разнесат вестта на идолите си и на народа.
10 И сложиха оръжията му в дома на бога си, а главата му приковаха в дома на Дагон.
11 А когато целият Явис-Галаад чу всичко, което филистимците направили със Саул,
12 всичките храбри мъже станаха и взеха тялото на Саул и телата на синовете му и ги донесоха в Явис, и погребаха костите им под дъба в Явис, и постиха седем дни.
13 Така умря Саул за престъплението си, което беше извършил против ГОСПОДА относно ГОСПОДНОТО слово, което не спази, и още, понеже беше потърсил врачка, за да се допита,
14 а до ГОСПОДА не се допита. Затова Той го уби и обърна царството към Давид, сина на Есей.