1 Коринтяни. Chapter 6

1 Когато някой от вас има нещо против другиго, смее ли да се съди пред неправедните, а не пред светиите?
2 Или не знаете, че светиите ще съдят света? И ако вие ще съдите света, не сте ли достойни да съдите за най-малките неща?
3 Не знаете ли, че ние ще съдим ангели? Колко повече тогава житейски работи!
4 Ако имате да се съдите за житейски работи, поставяте ли за съдии онези, които от църквата се считат за нищо?
5 Казвам това, за да ви накарам да се засрамите. Няма ли между вас нито един мъдър човек, който би могъл да отсъди между братята си,
6 а брат с брат се съди, и то пред невярващите?
7 Въобще вече е голям ваш недостатък, че имате тъжби помежду си. Защо по-добре не останете онеправдани? Защо да не бъдете ощетени?
8 Но вие самите онеправдавате и ощетявате, и то братя!
9 Или не знаете, че неправедните няма да наследят Божието царство? Не се лъжете. Нито блудниците, нито идолопоклонниците, нито прелюбодейците, нито хомосексуалистите, нито малакийците,
10 нито крадците, нито сребролюбците, нито пияниците, нито хулителите, нито грабителите няма да наследят Божието царство.
11 И някои от вас бяха такива, но вие бяхте измити, бяхте осветени, бяхте оправдани в Името на Господ Иисус Христос и в Духа на нашия Бог.
12 Всичко ми е позволено, но не всичко е полезно. Всичко ми е позволено, но не искам да съм подвластен на нищо.
13 Храната е за стомаха, и стомахът е за храната; но Бог ще унищожи и него, и нея. А тялото не е за блудство, а за Господа, и Господ е за тялото.
14 И Бог, който възкреси Господа, ще възкреси и нас със Своята сила.
15 Не знаете ли, че вашите тела са части на Христос? И така, да отнема ли от Христос частите Му и да ги направя части на блудница? Да не бъде!
16 Или не знаете, че който се сношава с блудница, е едно тяло с нея? Защото Той казва: двамата ще бъдат една плът.
17 Но който се съединява с Господа, е един дух с Него.
18 Бягайте от блудството. Всеки друг грях, който би извършил човек, е вън от тялото, но който блудства, съгрешава против своето си тяло.
19 Или не знаете, че вашето тяло е храм на Светия Дух, който е във вас, когото имате от Бога, и вие не принадлежите на себе си?
20 Защото вие бяхте купени с цена, затова прославете Бога с телата си.