Псалми. Chapter 87

1 (По слав. 86) Псалм на Кореевите синове. Песен. Неговата основа е на светите планини.
2 ГОСПОД обича портите на Сион повече от всички жилища на Яков.
3 Славни неща се говориха за теб, граде Божи. (Села.)
4 Ще спомена Рахав и Вавилон на онези, които Ме познават. Ето, Филистия и Тир с Етиопия: Този се е родил там.
5 А за Сион ще се каже: Този и онзи са се родили в него, и сам Всевишният ще го утвърди.
6 ГОСПОД ще запише при записването на народите: Този се е родил там. (Села.)
7 Както певците, така и музикантите ще казват: Всичките ми извори са в теб!