Псалми. Chapter 4

1 За първия певец. На струнни инструменти. Псалм на Давид. Послушай ме, когато викам, Боже на правдата ми! В притеснение Ти ми даде простор — смили се за мен и чуй молитвата ми!
2 Човешки синове, докога ще обръщате славата ми в безчестие? Докога ще обичате суета и ще търсите лъжа? (Села.)
3 Но знайте, че ГОСПОД си е отделил преподобния Си! ГОСПОД ще чуе, когато викам към Него.
4 Треперете и не съгрешавайте, размишлявайте в сърцето си на леглото си и мълчете! (Села.)
5 Принасяйте жертви на правда и се уповавайте на ГОСПОДА!
6 Мнозина казват: Кой ще ни покаже добро? Издигни над нас светлината на лицето Си, ГОСПОДИ!
7 Сложил си в сърцето ми радост, повече от тяхната, когато им се умножава житото и виното.
8 В мир и ще легна, и ще спя, защото само Ти, ГОСПОДИ, ме правиш да живея в безопасност.