Псалми. Chapter 111

1 (По слав. 110) Алилуя! Ще славя ГОСПОДА от все сърце в обществото на праведните и в събранието.
2 Велики са делата на ГОСПОДА, изследвани от всички, които се наслаждават в тях.
3 Царственост и великолепие е Неговото дело и правдата Му трае вечно.
4 Направи чудесата Си да се помнят; милостив и състрадателен е ГОСПОД.
5 Даде храна на онези, които Му се боят; ще помни вечно Своя завет.
6 Изяви на народа Си мощта на делата Си, като му даде наследството на народите.
7 Делата на ръцете Му са истина и правосъдие. Непоклатими са всичките Му заповеди,
8 утвърдени са до вечни векове, извършени са в истина и правда.
9 Той изпрати изкупление на народа Си, определи завета Си до века. Свято и страшно е Неговото Име.
10 Страхът от ГОСПОДА е началото на мъдростта; всички, които вършат заповедите, са благоразумни. Славата Му трае вечно.