Псалми. Chapter 115

1 (По слав. 114) Не на нас, ГОСПОДИ, не на нас, а на Своето Име отдай слава, заради милостта Си и заради верността Си!
2 Защо да кажат народите: Къде е сега техният Бог?
3 А нашият Бог е в небесата, върши всичко, което Му е угодно.
4 Техните идоли са сребро и злато, произведение на човешки ръце.
5 Уста имат, но не говорят; очи имат, но не виждат;
6 уши имат, но не чуват; нос имат, но не миришат;
7 ръце имат, но не пипат; крака имат, но не ходят; и не издават звук от гърлото си.
8 Онези, които ги правят, ще станат като тях — всеки, който се уповава на тях.
9 Израилю, уповавай се на ГОСПОДА, Той им е помощ и щит.
10 Доме Ааронов, уповавай се на ГОСПОДА; Той им е помощ и щит.
11 Вие, които се боите от ГОСПОДА, уповавайте се на ГОСПОДА; Той им е помощ и щит.
12 ГОСПОД си спомни за нас, Той ще благослови, ще благослови израилевия дом, ще благослови Аароновия дом.
13 Ще благослови тези, които се боят от ГОСПОДА, малките и големите.
14 ГОСПОД ще ви умножи, вас и децата ви.
15 Ще бъдете благословени от ГОСПОДА, който е направил небето и земята.
16 Небесата са ГОСПОДНИ небеса, а земята Той е дал на човешките синове.
17 Мъртвите не хвалят ГОСПОДА, нито онези, които слизат в мълчанието.
18 Но ние ще благославяме ГОСПОДА отсега и до века. Алилуя!