Псалми. Chapter 146

1 (По слав. 145) Алилуя! Хвали ГОСПОДА, душо моя!
2 Ще хваля ГОСПОДА докато съм жив, ще пея хваления на моя Бог, докато съм!
3 Не се уповавайте на князе, нито на човешки син, в когото няма спасение.
4 Духът му излиза, той се връща в земята си и в същия този ден намеренията му загиват.
5 Блажен онзи, чиято помощ е Богът на Яков, чиято надежда е в ГОСПОДА, неговия Бог,
6 който е направил небето и земята, морето и всичко, което е в тях, който пази вярност до века,
7 който извършва правосъдие за угнетените, който дава храна на гладните. ГОСПОД развързва вързаните.
8 ГОСПОД отваря очите на слепите. ГОСПОД изправя приведените. ГОСПОД обича праведните.
9 ГОСПОД пази чужденците. Той подкрепя сирачето и вдовицата, а пътя на безбожните обръща.
10 ГОСПОД ще царува до века, Твоят Бог, Сионе — за всички поколения! Алилуя!