Псалми. Chapter 101

1 (По слав. 100) Псалм на Давид. Ще възпея милост и правосъдие; на Теб, ГОСПОДИ, ще пея псалми!
2 Ще постъпвам разумно в път съвършен. Кога ще дойдеш при мен? Ще ходя вътре в дома си в чистотата на сърцето си.
3 Няма да поставя пред очите си нищо лошо; мразя престъпване на закона, това няма да се прилепи към мен.
4 Лъжливо сърце ще отстъпи от мен, няма да познавам зло.
5 Който клевети тайно съседа си, него ще погубя; който има горделиво око и надменно сърце, него няма да търпя.
6 Очите ми ще бъдат върху верните на земята, за да живеят с мен; който ходи в съвършен път, той ще ми служи.
7 Който постъпва коварно, няма да живее вътре в дома ми; който говори лъжа, няма да устои пред очите ми.
8 Всяка сутрин ще погубвам всичките безбожни на земята, за да изтребя от града на ГОСПОДА всички, които вършат беззаконие.