Псалми. Chapter 116

1 (По слав. 115) Любя ГОСПОДА, защото Той чу гласа ми и молбите ми,
2 защото Той приклони ухото Си към мен, и аз ще Го призовавам, докато съм жив.
3 Връзките на смъртта ме обвиха и притесненията на Шеол ме достигнаха; намерих нещастие и скръб.
4 Тогава призовах ГОСПОДНОТО Име: Моля Те, ГОСПОДИ, избави душата ми!
5 Милостив е ГОСПОД и праведен и нашият Бог е състрадателен.
6 ГОСПОД пази простодушните — бях в беда и Той ме спаси.
7 Върни се, душо моя, в покоя си, защото ГОСПОД ти стори добро.
8 Понеже си избавил душата ми от смърт, очите ми от сълзи и краката ми от подхлъзване,
9 аз ще ходя пред ГОСПОДА в земята на живите.
10 Повярвах, затова говорих. Бях много наскърбен.
11 В тревогата си казах: Всеки човек е лъжлив!
12 Какво да върна на ГОСПОДА за всичките Му благодеяния към мен?
13 Ще вдигна чашата на спасението и ще призова Името на ГОСПОДА.
14 Ще изпълня обещанията си на ГОСПОДА, сега, пред целия Негов народ.
15 Скъпоценна е в очите на ГОСПОДА смъртта на Неговите светии.
16 Моля Те, ГОСПОДИ, защото аз съм Твой слуга; Твой слуга съм, син на Твоята слугиня. Ти си развързал връзките ми!
17 На Теб ще принеса жертва на благодарност и ще призова Името на ГОСПОДА.
18 Ще изпълня обещанията си на ГОСПОДА, сега, пред целия Негов народ,
19 в дворовете на ГОСПОДНИЯ дом, сред теб, Ерусалиме. Алилуя!