Псалми. Chapter 7

1 Шигайон на Давид, който той изпя на ГОСПОДА поради думите на вениаминеца Хус. ГОСПОДИ, Боже мой, на Теб се уповавам: спаси ме от всичките ми преследвачи и ме избави,
2 да не би да грабне като лъв душата ми, да я разкъса и да няма избавител!
3 ГОСПОДИ, Боже мой, ако съм сторил това, ако има в ръцете ми беззаконие,
4 ако съм въздал зло на онзи, който е бил в мир с мен, или съм ограбил онзи, който без причина ме е притеснявал,
5 нека врагът преследва душата ми и я стигне, нека стъпче в земята живота ми и свали славата ми във пръстта. (Села.)
6 Стани, ГОСПОДИ, в гнева Си! Надигни се срещу яростта на враговете ми, заради мен се събуди — Ти съд си заповядал!
7 И нека Те обиколи множеството на народите, и Ти се върни над тях нависоко.
8 ГОСПОД съди народите. Съди ме, ГОСПОДИ, според правдата ми и според чистотата ми във мен.
9 Нека свърши злината на безбожните, а праведния утвърди, Ти, Боже праведни, който изпитваш сърцата и вътрешностите!
10 Моят щит е у Бога, който спасява правите по сърце.
11 Бог е праведен съдия и Бог, който се гневи всеки ден.
12 Ако безбожният не се обърне — Той меча Си наостри, огъна Своя лък и го приготви.
13 Приготвил е за него и смъртоносни оръжия, прави стрелите Си огнени.
14 Ето, безбожният е в мъки да роди грях, зачева зло и ражда лъжа.
15 Изкопал е ров и го е направил дълбок, и е паднал в ямата, която е направил.
16 Злото му ще се върне на главата му и насилието му ще слезе върху темето му.
17 Аз ще хваля ГОСПОДА според правдата Му и ще възпявам Името на ГОСПОДА, Всевишния.