Левит. Chapter 9

1 На осмия ден Мойсей повика Аарон и синовете му, и израилевите старейшини.
2 И каза на Аарон: Вземи си мъжко теле за жертва за грях и овен за всеизгаряне, без недостатък, и ги принеси пред ГОСПОДА.
3 И говори на израилевите синове и кажи: Вземете козел за жертва за грях и теле и агне за всеизгаряне, едногодишни, без недостатък,
4 и юнец и овен за примирителна жертва, за да ги пожертвате пред ГОСПОДА, и хлебен принос, омесен с маслинено масло; защото днес ще ви се яви ГОСПОД.
5 И те донесоха пред шатъра за срещане онова, което заповяда Мойсей, и цялото общество се приближи и застана пред ГОСПОДА.
6 И Мойсей каза: Това е, което ГОСПОД заповяда да направите и ГОСПОДНАТА слава ще ви се яви.
7 Тогава Мойсей каза на Аарон: Пристъпи при олтара и принеси жертвата си за грях и всеизгарянето си и направи умилостивение за себе си и за народа; принеси и приноса за народа и направи умилостивение за тях, както заповяда ГОСПОД.
8 И Аарон пристъпи при олтара и закла телето на жертвата за грях, която беше за него.
9 А синовете на Аарон му донесоха кръвта и той натопи пръста си в кръвта, и я сложи върху роговете на олтара, и изля кръвта в подножието на олтара.
10 А тлъстината, бъбреците и булото на дроба от жертвата за грях изгори на олтара, както ГОСПОД беше заповядал на Мойсей.
11 А месото и кожата изгори с огън вън от стана.
12 Закла и всеизгарянето и синовете на Аарон му представиха кръвта, и той поръси с нея олтара от всички страни.
13 После му донесоха всеизгарянето на късовете му и главата и той ги изгори на олтара.
14 И изми вътрешностите и краката и ги изгори върху всеизгарянето на олтара.
15 После принесе приноса на народа, като взе козела на жертвата за грях, която беше за народа, закла го и го принесе за грях, както и първия път.
16 И принесе всеизгарянето и го направи според наредбата.
17 Принесе и хлебния принос, напълни ръката си от него и го изгори на олтара, освен сутрешното всеизгаряне.
18 Закла и юнеца и овена, примирителната жертва, която беше за народа, и синовете на Аарон му представиха кръвта и той поръси с нея олтара от всички страни,
19 и тлъстините от юнеца, а от овена — опашката, тлъстината, която покрива вътрешностите, бъбреците и булото на дроба.
20 И сложиха тлъстините върху гърдите и той изгори тлъстините върху олтара.
21 А гърдите и дясното бедро Аарон подвижи за движим принос пред ГОСПОДА, както беше заповядал Мойсей.
22 Тогава Аарон повдигна ръцете си към народа и го благослови; и след като беше принесъл жертвата за грях, всеизгарянето и примирителните жертви, слезе.
23 И Мойсей и Аарон влязоха в шатъра за срещане. И като излязоха, благословиха народа и ГОСПОДНАТА слава се яви на целия народ.
24 И огън излезе отпред ГОСПОДА и пояде всеизгарянето и тлъстините върху олтара; и целият народ видя това и възкликна и падна по лице.