Левит. Chapter 10

1 А Надав и Авиуд, синовете на Аарон, взеха всеки кадилницата си, сложиха в тях огън и сложиха на него тамян, и принесоха пред ГОСПОДА чужд огън, който Той не им беше заповядал.
2 Затова излезе огън отпред ГОСПОД и ги пояде и те умряха пред ГОСПОДА.
3 Тогава Мойсей каза на Аарон: Това е, което говори ГОСПОД, като каза: В онези, които се приближават при Мен, ще се осветя и ще се прославя пред целия народ. А Аарон мълчеше.
4 И Мойсей повика Мисаил и Елисафан, синовете на Озиил, чичото на Аарон, и им каза: Пристъпете, вдигнете братята си отпред светилището и ги изнесете вън от стана.
5 И те пристъпиха и ги изнесоха с хитоните им вън от стана, както каза Мойсей.
6 Тогава Мойсей каза на Аарон и на синовете му Елеазар и Итамар: Да не откриете главите си и да не раздерете дрехите си, за да не умрете и да не дойде гняв на цялото общество; но братята ви, целият израилев дом, нека плачат за това изгаряне, което ГОСПОД извърши.
7 И да не излезете от входа на шатъра за срещане, за да не умрете, защото маслото за ГОСПОДНОТО помазване е на вас. И те направиха, както каза Мойсей.
8 И ГОСПОД говори на Аарон и каза:
9 Когато влизате в шатъра за срещане, да не пиете вино или спиртно питие, нито ти, нито синовете ти с теб, за да не умрете. Това ще бъде вечна наредба във всичките ви поколения,
10 за да различавате между свято и несвято и между нечисто и чисто,
11 и за да учите израилевите синове на всичките наредби, които ГОСПОД им е говорил чрез Мойсей.
12 После Мойсей каза на Аарон и на останалите му синове Елеазар и Итамар: Вземете хлебния принос, който е останал от жертвите чрез огън на ГОСПОДА, и го яжте безквасен при олтара, защото е пресвят;
13 и трябва да го ядете на свято място, понеже това е наредба за теб, наредба за синовете ти от жертвите чрез огън на ГОСПОДА, защото така ми беше заповядано.
14 Също и гърдите на движимия принос и бедрото на възвишаемия принос трябва да ядете на чисто място, ти, синовете ти и дъщерите ти с теб, защото това е дадено като наредба за теб и наредба за синовете ти от примирителните жертви на израилевите синове.
15 Бедрото на възвишаемия принос и гърдите на движимия принос да донасят заедно с жертвите чрез огън на тлъстината, за да ги подвижат за движим принос пред ГОСПОДА. Това да бъде вечна наредба за теб и за синовете ти с теб, както заповяда ГОСПОД.
16 И Мойсей потърси грижливо козела на жертвата за грях, но ето че беше изгорен. И той се разгневи на Елеазар и на Итамар, останалите синове на Аарон, и каза:
17 Защо не ядохте жертвата за грях на свято място? Това е пресвято и ви е дадено, за да отнемате беззаконието на обществото и да правите умилостивение за тях пред ГОСПОДА!
18 Ето, кръвта й не се внесе вътре в светилището. Трябваше непременно да я ядете в светилището, както заповядах!
19 Но Аарон каза на Мойсей: Ето, те принесоха днес жертвата си за грях и всеизгарянето си пред ГОСПОДА; и ми се случиха такива неща — ако бях ял днес жертвата за грях, щеше ли да се види угодно на ГОСПОДА?
20 И Мойсей чу това и одобри.