Левит. Chapter 3

1 Ако приносът му е примирителна жертва и я принесе от едрия добитък, било мъжко или женско, да ги принесе без недостатък на ГОСПОДА.
2 Да положи ръката си на главата на приноса си и да го заколи при входа на шатъра за срещане, а свещениците, синовете на Аарон, да поръсят с кръвта олтара от всички страни.
3 И от примирителната жертва да принесе в жертва чрез огън на ГОСПОДА тлъстината, която покрива вътрешностите, и цялата тлъстина, която е по вътрешностите,
4 и двата бъбрека с тлъстината, която е около тях и към слабините, и булото на дроба, което да отдели с бъбреците.
5 И синовете на Аарон да изгорят всичко това на олтара, над всеизгарянето, което е върху дървата на огъня; това е жертва чрез огън, благоухание на умилостивение на ГОСПОДА.
6 И ако приносът му за примирителна жертва на ГОСПОДА е от дребния добитък, било мъжко или женско, да го принесе без недостатък.
7 Ако принася овца за приноса си, да я представи пред ГОСПОДА,
8 да положи ръката си на главата на приноса си и да го заколи пред шатъра за срещане; а синовете на Аарон да поръсят с кръвта му олтара от всички страни.
9 И от примирителната жертва да принесе в жертва чрез огън на ГОСПОДА тлъстината й, цялата опашка, която да отдели чак от гръбнака, тлъстината, която покрива вътрешностите, и цялата тлъстина, която е по вътрешностите,
10 двата бъбрека с тлъстината, която е около тях и към слабините, и булото на дроба, което да отдели с бъбреците.
11 И свещеникът да ги изгори на олтара; това е храна на жертвата чрез огън на ГОСПОДА.
12 А ако приносът му е коза, да я представи пред ГОСПОДА,
13 да положи ръката си на главата й и да я заколи пред шатъра за срещане; и синовете на Аарон да поръсят олтара наоколо с кръвта й.
14 И от нея да принесе приноса си за жертва чрез огън на ГОСПОДА: тлъстината, която покрива вътрешностите, и цялата тлъстина, която е по вътрешностите,
15 и двата бъбрека с тлъстината, която е около тях и към слабините, и булото на дроба, което да отдели с бъбреците.
16 И свещеникът да ги изгори на олтара; това е храна на жертвата чрез огън за благоухание на умилостивение. Всичката тлъстина принадлежи на ГОСПОДА.
17 Вечна наредба да бъде в поколенията ви, във всичките ви жилища, да не ядете нито тлъстина, нито кръв.