Левит. Chapter 24

1 И ГОСПОД говори на Мойсей и каза:
2 Заповядай на израилевите синове да ти донасят първоток чисто маслинено масло за осветление, за да свети постоянно светилникът.
3 Аарон да го приготвя отвън завесата на свидетелството в шатъра за срещане, за да свети от вечер до сутрин пред ГОСПОДА постоянно; това да бъде вечна наредба в поколенията ви.
4 Постоянно да приготвя светилата на светилника от чисто злато пред ГОСПОДА.
5 И да вземеш пшенично брашно и да опечеш от него дванадесет пити; всяка пита да бъде две десети от ефа.
6 И да ги сложиш на два реда, по шест на всеки ред, върху масата от чисто злато пред ГОСПОДА.
7 И на всеки ред да сложиш чист ливан; и това ще бъде за спомен на хляба в жертва чрез огън на ГОСПОДА.
8 Всеки съботен ден свещеникът да слага това пред ГОСПОДА, винаги; това е вечен завет от страна на израилевите синове.
9 И те ще бъдат за Аарон и за синовете му; да ги ядат на свято място, защото са пресвети за него от жертвите чрез огън на ГОСПОДА; това е вечна наредба.
10 А синът на една израилтянка, който беше син на един египтянин, излезе между израилевите синове; и синът на израилтянката и един израилтянин се сбиха в стана.
11 И синът на израилтянката похули Името на ГОСПОДА и Го прокле. И го доведоха при Мойсей. А името на майка му беше Саломита, дъщеря на Даврий, от дановото племе.
12 И го поставиха под стража, докато им се обяви волята на ГОСПОДА.
13 И ГОСПОД говори на Мойсей и каза:
14 Изведи вън от стана онзи, който прокле; и всички, които са го чули, да сложат ръцете си на главата му и цялото общество да го убие с камъни.
15 И говори на израилевите синове и кажи: Който прокълне своя Бог, ще носи греха си.
16 Който похули ГОСПОДНОТО Име, непременно да се умъртви; цялото общество да го убие с камъни. Бил той чужденец или местен жител, ако похули Името на ГОСПОДА, да се умъртви.
17 Който убие някой човек, непременно да се умъртви.
18 А който убие животно, да го възстанови, животно за животно.
19 И ако някой причини повреда на ближния си, на него да се направи така, както е направил той:
20 счупено за счупено, око за око, зъб за зъб — според повредата, която е причинил на човека, така да се направи и на него.
21 Който убие животно, да го плати; а който убие човек, да се умъртви.
22 Един закон да имате както за чужденеца, така и за местния жител — защото Аз съм ГОСПОД, вашият Бог.
23 И така, Мойсей говори на израилевите синове и те изведоха вън от стана онзи, който бе проклел ГОСПОДА и го убиха с камъни. Израилевите синове направиха, както ГОСПОД заповяда на Мойсей.