Изход. Chapter 35

1 След това Мойсей събра цялото общество израилеви синове и им каза: Това са думите, които ГОСПОД заповяда да вършите:
2 Шест дни да се върши работа, а седмият ден да ви бъде свят, събота за почивка за ГОСПОДА. Всеки, който върши работа в този ден, да се умъртви.
3 В съботен ден да не кладете огън в никое от жилищата си.
4 Мойсей говори още на цялото общество израилеви синове и каза: Това е словото, което заповяда ГОСПОД, като каза:
5 Съберете помежду си възвишаем принос за ГОСПОДА. Всеки, който има желание в сърцето си, нека принесе принос за ГОСПОДА: злато, сребро и бронз,
6 синьо, мораво, червено, висон и козина,
7 червенобоядисани овчи кожи и язовски кожи, акациево дърво,
8 масло за осветление и аромати за маслото за помазване и за благоуханния тамян,
9 ониксови камъни, и камъни за влагане за ефода и за нагръдника.
10 И всеки между вас, който има мъдро сърце, нека дойде, за да се направи всичко, което заповяда ГОСПОД:
11 скинията, покрива й, покривалото й, куките й, дъските й, гредите й, стълбовете й и подложките й;
12 ковчега и прътовете му, умилостивилището и закриващата завеса;
13 масата и прътовете й с всичките й принадлежности и присъствените хлябове,
14 и светилника за осветление с принадлежностите му, светилата му и маслото за осветление,
15 кадилния олтар и прътовете му, маслото за помазване, благоуханния тамян, входната завеса за входа на скинията,
16 олтара за всеизгарянето с бронзовата му решетка, прътовете му и всичките му принадлежности, умивалника и подложката му,
17 завесите за двора, стълбовете му и подложките им, и завесата за входа на двора,
18 коловете за скинията и коловете за двора с въжетата им,
19 служебните одежди за служба в светилището, светите одежди за свещеника Аарон и одеждите за синовете му, за да свещенодействат.
20 Тогава цялото общество на израилевите синове си отиде от лицето на Мойсей.
21 И дойдоха -- всеки човек, когото подбуждаше сърцето му, и всеки, когото разполагаше духът му -- и донесоха принос на ГОСПОДА за направата на шатъра за срещане и за всяка негова служба, и за светите одежди.
22 Дойдоха мъже с жените, всички, които имаха желание в сърцето си, и принесоха гривни, обици, пръстени, мъниста и всякакви златни неща; както и всички, които принесоха движим принос от злато на ГОСПОДА.
23 И всеки, у когото се намираше синьо, мораво, червено, висон, козина, червенобоядисани овчи кожи и язовски кожи, ги донесе.
24 Всеки, който принесе възвишаем принос от сребро и бронз, донесе приноса на ГОСПОДА; и всеки, у които се намираше акациево дърво, за всякаква работа на службата, го донесе.
25 И всички жени, които имаха мъдро сърце, предяха с ръцете си и донасяха изпреденото -- синьото, моравото, червеното и висона.
26 Всичките жени, чието сърце ги подбуждаше с мъдрост, предяха козината.
27 А първенците принесоха ониксовите камъни и камъните за влагане на ефода и на нагръдника,
28 и ароматите, и маслото за осветление, и за маслото за помазване, и за благоуханния тамян.
29 Израилевите синове принесоха доброволен принос на ГОСПОДА, всеки мъж и жена, които имаха сърдечно разположение да принесат за всяко дело, което ГОСПОД заповяда чрез Мойсей да се направи.
30 И Мойсей каза на израилевите синове: Ето, ГОСПОД повика по име Веселеил, сина на Урий, син на Ор, от юдовото племе,
31 и го изпълни с Божия Дух в мъдрост, разум, знание и всякакво изкуство,
32 за да измисля художествени изделия, да работи злато, сребро и бронз,
33 да изсича камъни за влагане и да изрязва дърво, и да работи всякаква художествена работа.
34 И Той вложи в сърцето му да поучава, на него и на Елиав, сина на Ахисамах, от дановото племе.
35 Изпълни с мъдрост сърцето им, за да работят всякаква работа на резбар, на изкусен майстор и на везач в синьо, в мораво, в червено и във висон, и на тъкач -- на онези, които вършат каквато и да било работа и измислят художествени изделия.