Изход. Chapter 39

1 И от синьото, моравото и червеното направиха служебни одежди за служене в светилището и направиха светите одежди за Аарон, както ГОСПОД заповяда на Мойсей.
2 Направи ефода от злато, синьо, мораво, червено и препреден висон.
3 И изковаха златото на тънки плочи, които нарязаха на тънки нишки, за да ги работят между синьото, моравото, червеното и висона, изкусна изработка.
4 Направиха му презрамки, които да се връзват, за да се държи заедно на двата края,
5 и препаската на ефода над него от същата материя и според неговата изработка, от злато, синьо, мораво, червено и препреден висон, както ГОСПОД заповяда на Мойсей.
6 Изработиха ониксови камъни, закрепени в златни гнезда, и изрязаха на тях имената на синовете на Израил, както се изрязва печат.
7 И ги сложи на презрамките на ефода като камъни за спомен на израилевите синове, както ГОСПОД заповяда на Мойсей.
8 Направи нагръдника според изработката на ефода, изкусна изработка от злато, синьо, мораво, червено и препреден висон.
9 Той беше четвъртит. Направиха нагръдника двоен, една педя дълъг и една педя широк, и двоен.
10 И закрепиха на него четири реда камъни: ред сард, топаз и смарагд беше първият ред;
11 вторият ред: антракс, сапфир и адамант,
12 третият ред: лигирий, ахат, аметист;
13 а четвъртият ред: хрисолит, оникс и яспис. Те бяха закрепени в златни гнезда на местата си.
14 И камъните бяха според имената на синовете на Израил -- бяха дванадесет според имената им. И на тях беше изрязано, като на печат, според името на всеки, за дванадесетте племена.
15 И на нагръдника направиха вити верижки, плетена изработка от чисто злато.
16 Направиха и две златни гнездица и две златни халки и закрепиха двете халки на двата края на нагръдника.
17 И закрепиха двете плетени златни верижки за двете халки на краищата на нагръдника.
18 А другите два края на двете плетени верижки закрепиха за двете гнезда и ги закрепиха на презрамките на ефода от външната му страна.
19 И направиха още две златни халки, които закрепиха на двата края на нагръдника, на страната му, която е към ефода, отвътре.
20 И направиха още две златни халки, които закрепиха на двете презрамки на ефода отдолу, на предната му страна, при съединението, над препаската на ефода.
21 И вързаха нагръдника с халките му за халките на ефода със син ширит, за да бъде над препаската на ефода и за да не се отделя нагръдникът от ефода, както ГОСПОД заповяда на Мойсей.
22 Направи мантията на ефода, тъкана изработка цялата от синьо.
23 И в средата на мантията имаше отвор, като отвора на броня, с обшивка около отвора, за да не се съдира.
24 По полите на мантията направиха нарове от синьо, мораво, червено и препреден висон.
25 И направиха звънци от чисто злато и сложиха звънците между наровете на полите на мантията, наоколо между наровете --
26 звънец и нар, звънец и нар, наоколо по полите на служебната мантия, както ГОСПОД заповяда на Мойсей.
27 Направиха хитоните за Аарон и за синовете му от висон, тъкана изработка,
28 и митрата от висон, великолепните тюрбани от висон, ленените гащи от препреден висон,
29 пояса от препреден висон, синьо, мораво и червено, везана изработка, както ГОСПОД заповяда на Мойсей.
30 Направиха плочицата на светия венец от чисто злато и написаха на нея писмо, както се изрязва печат: Свят на ГОСПОДА.
31 И й сложиха син ширит, за да я привързват отгоре на митрата, както ГОСПОД заповяда на Мойсей.
32 Така се завърши цялата работа на скинията на шатъра за срещане и израилевите синове направиха всичко. Както ГОСПОД заповяда на Мойсей, така направиха.
33 И донесоха скинията на Мойсей: шатъра и всичките му принадлежности, куките му, дъските му, гредите му и стълбовете му, и подложките му,
34 покривалото от червенобоядисани овнешки кожи и покривалото от язовски кожи, и закриващата завеса,
35 ковчега на свидетелството и прътовете му, и умилостивилището,
36 масата, всичките й принадлежности и присъствените хлябове,
37 светилника от чисто злато, светилата му -- светилата, които трябва да се нареждат, всичките му принадлежности и маслото за осветлението,
38 златния олтар, маслото за помазване и благоуханния тамян, и завесата за входа на шатъра,
39 бронзовия олтар и бронзовата му решетка, прътовете му и всичките му принадлежности, умивалника и подложката му,
40 завесите за двора, стълбовете му и подложките му, завесата за входа на двора, въжетата му и коловете му, и всичките принадлежности за служене в скинията, в шатъра за срещане,
41 служебните одежди за служене в светилището, светите одежди за свещеника Аарон и одеждите за синовете му, за да свещенодействат.
42 Според всичко, което ГОСПОД заповяда на Мойсей, така израилевите синове извършиха цялата работа.
43 И Мойсей видя цялата работа, и ето, бяха я извършили. Както заповяда ГОСПОД, така я бяха извършили. И Мойсей ги благослови.