Изход. Chapter 37

1 И Веселеил направи ковчега от акациево дърво, два лакътя и половина беше дължината му, лакът и половина беше ширината му и лакът и половина беше височината му.
2 Обкова го отвътре и отвън с чисто злато и му направи златен венец наоколо.
3 И изля за него четири златни халки за четирите му долни ъгъла, две халки от едната му страна и две халки от другата му страна.
4 Направи и прътове от акациево дърво и ги обкова със злато.
5 И провря прътовете през халките от страните на ковчега, за да се носи ковчегът.
6 И направи умилостивилище от чисто злато, два лакътя и половина беше дължината му и лакът и половина беше ширината му.
7 И направи два херувима от злато, изковани ги направи, на двата края на умилостивилището --
8 един херувим на края от едната страна и един херувим на края от другата страна; направи херувимите на двата му края част от самото умилостивилище.
9 И херувимите бяха с разперени отгоре криле и покриваха с крилете си умилостивилището и лицата им бяха едно срещу друго; лицата на херувимите бяха обърнати към умилостивилището.
10 И направи масата от акациево дърво, два лакътя беше дължината й, един лакът беше ширината й и лакът и половина беше височината й.
11 Обкова я с чисто злато и й направи златен венец наоколо.
12 Направи й и перваз наоколо, една длан широк, и направи златен венец около перваза й.
13 И изля за нея четири златни халки и постави халките на четирите ъгъла, които бяха при четирите й крака.
14 Халките бяха до самия перваз, за да се провират през тях прътовете, за да се носи масата.
15 Направи и прътовете от акациево дърво и ги обкова със злато, за да се носи масата с тях.
16 И направи от чисто злато принадлежностите, които бяха на масата, блюдата й, тамянниците й, тасовете й, и поливалниците й, за да се изливат от тях възлиянията;
17 И направи светилника от чисто злато, изкован направи светилника, стъблото му, клоновете му, чашките му, топчиците му и цветята му бяха част от самия него.
18 Шест клона излизаха от страните му -- три клона на светилника от едната му страна и три клона на светилника от другата му страна.
19 На единия клон имаше три чашки като бадемов цвят, една топчица и едно цвете, и на другия клон -- три чашки като бадемов цвят, една топчица и едно цвете. Така имаше и на шестте клона, които излизаха от светилника.
20 И на стъблото на светилника имаше четири чашки като бадемов цвят с топчиците им и цветята им.
21 И на шестте клона, които излизаха от светилника, имаше под първите два клона една топчица, част от него, под вторите два клона -- една топчица, част от него, и под третите два клона -- една топчица, част от него.
22 Топчиците им и клоновете им бяха част от самия него. Целият светилник беше изкован от чисто злато.
23 И направи седемте му светила, щипците му и пепелниците му от чисто злато.
24 От един талант чисто злато направи него и всичките му принадлежности.
25 И направи кадилния олтар от акациево дърво, един лакът беше дължината му и един лакът беше ширината му, четвъртит; и два лакътя беше височината му; а роговете му бяха част от самия него.
26 Обкова го с чисто злато -- плочата му, страните му наоколо и роговете му и му направи златен венец наоколо.
27 И му направи две златни халки под венеца му, близо при двата му ъгъла, от двете му страни, за да се провират прътовете, за да го носят с тях.
28 Прътовете направи от акациево дърво и ги обкова със злато.
29 И направи святото масло за помазване и чистия благоуханен тамян според изкуството на мироварец.