Изход. Chapter 36

1 И Веселеил, Елиав и всички мъже, които имаха мъдро сърце, в които ГОСПОД бе вложил мъдрост и разум, за да знаят да вършат всякаква работа за службата на светилището, направиха всичко, което ГОСПОД беше заповядал.
2 И Мойсей повика Веселеил, Елиав и всеки мъж, който имаше мъдро сърце, в чието сърце ГОСПОД беше вложил мъдрост; всеки, когото сърцето му го подбуждаше да дойде на делото да го извърши.
3 И те приеха от Мойсей целия възвишаем принос, който израилевите синове бяха принесли за делото на службата на светилището, за да го извършат. А те принасяха още доброволни приноси всяка сутрин.
4 И всичките мъдри мъже, които работеха цялата работа за светилището, дойдоха, всеки от работата, която вършеше,
5 и говориха на Мойсей, и казаха: Народът донася много повече, отколкото е достатъчно за работата, която ГОСПОД заповяда да се извърши.
6 Тогава Мойсей заповяда и оповестиха в стана, като казаха: Никой мъж или жена да не работи вече за възвишаем принос за светилището! И народът престана и вече не принасяше.
7 Защото материалът, който имаха, им беше достатъчно, за да извършат цялата работа, и даже повече.
8 И всички мъже с мъдро сърце измежду онези, които работеха на делото, направиха скинията от десет завеси от препреден висон и от синьо, мораво и червено, и Веселеил ги направи с изкусно изработени херувими.
9 Дължината на всяка завеса беше двадесет и осем лакътя, а ширината на всяка завеса -- четири лакътя; всичките завеси имаха една мярка.
10 И съедини петте завеси една с друга и другите пет завеси съедини една с друга.
11 И направи сини петлици по края на едната завеса, в краищата на съединението; така направи и по края на крайната завеса на второто съединение.
12 Петдесет петлици направи на едната завеса и петдесет петлици направи по края на завесата, която беше във второто съединение; петлиците бяха една срещу друга.
13 Направи и петдесет златни куки и съедини завесите една с друга с куките; така скинията стана едно цяло.
14 После направи завеси от козина за покрив над скинията; единадесет такива завеси направи;
15 дължината на всяка завеса беше тридесет лакътя, а ширината на всяка завеса -- четири лакътя; единадесетте завеси имаха една мярка.
16 И съедини петте завеси отделно и шестте завеси отделно.
17 И направи петдесет петлици по края на крайната завеса в съединението и петдесет петлици по края на завесата от второто съединение.
18 Направи и петдесет бронзови куки, за да съедини покрива в едно цяло.
19 И направи покривало за покрива от червенобоядисани овнешки кожи и отгоре му -- едно покривало от язовски кожи.
20 И направи дъските за скинията от акациево дърво, които да стоят изправени.
21 Дължината на всяка дъска беше десет лакътя, и ширината на всяка дъска -- лакът и половина.
22 Всяка дъска имаше два шипа, един срещу друг; така направи за всичките дъски на скинията.
23 И направи дъските за скинията: двадесет дъски за южната страна, към пладне;
24 и под двадесетте дъски направи четиридесет сребърни подложки -- две подложки под една дъска за двата й шипа и две подложки под друга дъска за двата й шипа.
25 И за втората страна на скинията, северната, направи двадесет дъски,
26 и четиридесетте им сребърни подложки -- две подложки под една дъска и две подложки под друга дъска.
27 А за задната страна на скинията, на запад, направи шест дъски.
28 И направи две дъски за ъглите на скинията от задната страна.
29 Те бяха съединени отдолу, а отгоре бяха свързани чрез една халка; така направи и за двете дъски на двата ъгъла.
30 Така станаха осем дъски и сребърните им подложки -- шестнадесет подложки, по две подложки под всяка дъска.
31 И направи греди от акациево дърво, пет за дъските от едната страна на скинията,
32 пет греди за дъските от другата страна на скинията и пет греди за дъските от задната страна на скинията, на запад.
33 И направи средната греда да преминава през средата на дъските от край до край.
34 И обкова дъските със злато и халките им, през които се провират гредите, направи от злато, и обкова гредите със злато.
35 И направи завесата от синьо, мораво, червено и препреден висон, направи я с изкусно изработени херувими.
36 И направи за нея четири стълба от акациево дърво и ги обкова със злато. Куките им бяха златни и изля за тях четири сребърни подложки.
37 Направи и завеса за входа на шатъра от синьо, мораво, червено и препреден висон, везана работа,
38 и петте му стълба и куките им; и обкова върховете им и връзките им със злато, а петте им подложки бяха бронзови.