Изход. Chapter 30

1 Да направиш олтар за кадене на тамян, от акациево дърво да го направиш;
2 един лакът дълъг и един лакът широк, четвъртит да бъде и височината му да бъде два лакътя; роговете му да са част от самия него.
3 Да обковеш с чисто злато плочата му, страните му наоколо и роговете му, да му направиш и златен венец наоколо.
4 А под венеца му да му направиш две златни халкички, близо при двата му ъгъла на двете му страни да ги направиш и прътовете да се провират през тях, за да го носят с тях.
5 Да направиш прътовете от акациево дърво и да ги обковеш със злато.
6 Да го сложиш пред завесата, която е пред ковчега на свидетелството срещу умилостивилището, което е над свидетелството, където ще се срещам с теб.
7 И Аарон да кади над него благовонен тамян всяка сутрин. Когато приготвя светилата, нека кади с него.
8 И когато Аарон запали светилата привечер, нека кади с този тамян; това ще бъде постоянно кадене пред ГОСПОДА в поколенията ви.
9 Чужд тамян да не принасяш на него, нито всеизгаряне, нито хлебен принос, нито да изливате на него възлияние.
10 Веднъж в годината Аарон да прави над роговете му умилостивение с кръвта на умилостивителния принос за грях. Веднъж в годината да прави над него умилостивение в поколенията ви. Това е пресвято на ГОСПОДА.
11 И ГОСПОД говори на Мойсей и каза:
12 При преброяването на израилевите синове, когато ги преброяваш, тогава да дадат откуп на ГОСПОДА -- всеки човек за душата си, когато ги преброяваш, за да не ги нападне язва, когато ги преброяваш.
13 Ето какво да дават: всеки, който се причислява към преброените, да даде половин сикъл според сикъла на светилището -- един сикъл е двадесет гери -- половин сикъл за възвишаем принос на ГОСПОДА.
14 Всеки, който преминава преброяването, от двадесет години нагоре, да даде този възвишаем принос на ГОСПОДА.
15 Богатият да не дава повече и сиромахът да не дава по-малко от половин сикъл, когато давате този възвишаем принос на ГОСПОДА, за да направите умилостивение за душата си.
16 И да вземеш парите за умилостивението от израилевите синове и да ги дадеш за службата на шатъра за срещане; и това ще бъде за спомен на израилевите синове пред ГОСПОДА, за да бъде умилостивение за душата ви.
17 ГОСПОД говори още на Мойсей и каза:
18 Да направиш и бронзов умивалник с бронзова подложка, за да се мият; и да го поставиш между шатъра за срещане и олтара и да налееш вода в него.
19 И Аарон и синовете му да измиват ръцете си и краката си в него.
20 Когато влизат в шатъра за срещане, да се мият с вода, за да не умрат. Или когато пристъпват при олтара да служат, като изгарят жертва чрез огън на ГОСПОДА,
21 тогава да измиват ръцете си и краката си, за да не умрат. Това ще им бъде вечна наредба, за него и за потомците му в поколенията им.
22 И ГОСПОД говори на Мойсей и каза:
23 Вземи си избрани аромати: от чиста смирна петстотин сикъла, от благоуханна канела половината на това, двеста и петдесет сикъла, от благоуханна тръстика двеста и петдесет сикъла,
24 от касия петстотин, според сикъла на светилището, и един ин маслинено масло;
25 и да направиш от тях масло за свято помазване, миро, приготвено според изкуството на мироварец; това да бъде масло за свято помазване.
26 И да помажеш с него шатъра за срещане, ковчега на свидетелството,
27 масата и всичките й принадлежности, светилника и принадлежностите му, кадилния олтар,
28 олтара за всеизгарянето с всичките му принадлежности и умивалника с подложката му.
29 Така да ги осветиш, за да бъдат пресвети; всичко, което се докосва до тях ще бъде свято.
30 И да помажеш Аарон и синовете му, и да ги осветиш, за да Ми свещенодействат.
31 И да говориш на израилевите синове, като кажеш: Това ще бъде за Мен свято масло за помазване в поколенията ви.
32 Човешка плът да не се помаже с него и според състава му да не правите подобно на него; то е свято и свято да бъде за вас.
33 Който направи подобно на него или който сложи от него на чужденец, да бъде изтребен от народа си.
34 И ГОСПОД каза на Мойсей: Вземи си аромати -- стакти, оникс, халван -- аромати с чист ливан; по равни части да бъдат.
35 И от тях да направиш тамян, смесен според изкуството на мироварец, посолен, чист, свят.
36 И да счукаш от него много ситно и да сложиш от него пред свидетелството в шатъра за срещане, където ще се срещам с теб; това ще ви бъде пресвято.
37 А според състава на този тамян, който ще направиш, да не правите за себе си; той да ти бъде свят за ГОСПОДА.
38 Който направи подобен на него, за да го мирише, да бъде изтребен от народа си.