Изход. Chapter 27

1 Да направиш олтара от акациево дърво, пет лакътя дълъг и пет лакътя широк; олтарът да бъде четвъртит и височината му да бъде три лакътя.
2 На четирите му ъгъла да направиш роговете му, роговете да бъдат част от самия него; и да го обковеш с бронз.
3 Да направиш и котлите му за изнасяне на пепелта и лопатите му, тасовете му, вилиците му и въглениците му; всичките му съдове да направиш от бронз.
4 И да му направиш бронзова решетка във вид на мрежа и на четирите ъгъла на мрежата да направиш четири бронзови халки.
5 И да я положиш под полицата, която е около олтара отдолу, така че мрежата да стигне до средата на олтара.
6 Да направиш и прътове за олтара, прътове от акациево дърво, които да обковеш с бронз.
7 Прътовете да се проврат през халките и прътовете да бъдат от двете страни на олтара, за да се носи с тях.
8 Да направиш олтара от дъски. Както ти се показа на планината, така да го направиш.
9 И да направиш двора на скинията: за южната страна, към пладне, да има за двора завеси от препреден висон; дължината им за едната страна да бъде сто лакътя.
10 И двадесетте му стълба и двадесетте им подложки да бъдат бронзови, а куките на стълбовете и връзките им -- сребърни.
11 Също така по дължината на северната страна да има завеси, дълги сто лакътя, и двадесетте им стълба и двадесетте им бронзови подложки, а куките на стълбовете и връзките им да бъдат сребърни.
12 И за ширината на двора, на западната страна, да има петдесет лакътя завеси, десетте им стълба и десетте им подложки.
13 Ширината на двора на предната страна, към изгрев, да бъде петдесет лакътя.
14 И завесите за едната страна на входа да бъдат петнадесет лакътя с трите им стълба и трите им подложки.
15 Също и за другата страна да има петнадесет лакътя завеси с трите им стълба и трите им подложки.
16 А за входа на двора да има завеса от двадесет лакътя, везана работа от синьо, мораво, червено и препреден висон, с четирите й стълба и четирите им подложки.
17 Всичките стълбове около двора да бъдат свързани със сребро, куките им да бъдат сребърни, а подложките им -- бронзови.
18 Дължината на двора да бъде сто лакътя, ширината -- петдесет лакътя навсякъде, а височината -- пет лакътя. Завесите му да са от препреден висон и подложките на стълбовете му -- бронзови.
19 Всичките принадлежности на скинията за всяка служба в нея, всичките й колове и всичките колове на двора да бъдат бронзови.
20 И да заповядаш на израилевите синове да ти донасят чисто маслинено масло първоток за осветление, за да горят светилата постоянно.
21 В шатъра за срещане, извън завесата, която е пред свидетелството, Аарон и синовете му да ги нареждат да горят от вечер до сутрин пред ГОСПОДА. Това да бъде вечна наредба за израилевите синове във всичките им поколения.