Изход. Chapter 26

1 При това да направиш скинията от десет завеси от препреден висон и от синьо, мораво и червено; с изкусно извезани херувими да ги направиш.
2 Дължината на всяка завеса да бъде двадесет и осем лакътя и широчината на всяка завеса -- четири лакътя; всичките завеси да имат една мярка.
3 Пет завеси да бъдат съединени една с друга и другите пет завеси да бъдат съединени една с друга.
4 И да направиш сини петлици по края на едната завеса, по краищата на едното съединение; така да направиш и по края на крайната завеса на второто съединение.
5 Да направиш петдесет петлици на едната завеса и петдесет петлици да направиш по края на завесата, която е във второто съединение; петлиците да са един срещу друг.
6 Да направиш и петдесет златни куки и с куките да съединиш завесите една за друга, така че скинията да стане едно цяло.
7 Да направиш завеси от козина за покрив над скинията; единадесет такива завеси да направиш.
8 Дължината на всяка завеса да бъде тридесет лакътя и широчината на всяка завеса -- четири лакътя; единадесетте завеси да имат една мярка.
9 И да съединиш петте завеси отделно и шестте завеси отделно, а шестата завеса от предната страна на шатъра да прегънеш на две.
10 И да направиш петдесет петлици по края на едната завеса, по краищата на едното съединение, и петдесет петлици по края на крайната завеса на второто съединение.
11 И да направиш петдесет бронзови куки и да вкараш куките в петлиците, и така да съединиш покрива, за да стане едно цяло.
12 И онази част, която остава повече от завесите на покрива, половината завеса, която остава, нека виси над задната страна на скинията.
13 И един лакът от едната страна и един лакът от другата страна от онова, което остава повече от дължината на завесите на покрива, да виси по страните на шатъра от едната и от другата страна, за да го покрива.
14 Да направиш и покривало за покрива от червено боядисани овнешки кожи и отгоре му едно покривало от язовски кожи.
15 Да направиш за скинията дъски от акациево дърво, които да стоят изправени.
16 Десет лакътя да бъде дължината на всяка дъска и лакът и половина -- ширината на всяка дъска.
17 Във всяка дъска да има два шипа един срещу друг; и така да направиш на всички дъски на скинията.
18 И дъските на скинията да направиш двадесет дъски за южната страна, към пладне;
19 и под двадесетте дъски да поставиш четиридесет сребърни подложки -- две подложки под една дъска за двата й шипа и две подложки под друга дъска за двата й шипа.
20 И за другата страна на скинията, северната страна, да направиш двадесет дъски;
21 и четиридесетте им сребърни подложки -- две подложки под една дъска и две подложки под друга дъска.
22 А за задната страна на скинията, на запад, да направиш шест дъски,
23 и две дъски да направиш за ъглите на скинията от задната страна;
24 да са съединени отдолу, а отгоре да са свързани с една халка; така да бъде за двете дъски, те нека бъдат за двата ъгъла.
25 Така да бъдат осем дъски и сребърните им подложки -- шестнадесет подложки, две подложки под една дъска и две подложки под друга дъска.
26 И да направиш греди от акациево дърво, пет за дъските от едната страна на скинията,
27 пет греди за дъските от другата страна на скинията и пет греди за дъските от задната страна на скинията, към запад.
28 И средната греда, която е в средата на дъските, да преминава от край до край.
29 Дъските да обковеш със злато и халките им да направиш от злато, за да се поставят в тях гредите; да обковеш и гредите със злато.
30 Да издигнеш скинията според образеца й, който ти беше показан на планината.
31 И да направиш завеса от синьо, мораво, червено и препреден висон; изкусно изработена да я направиш, с херувими.
32 И да я окачиш със златни куки на четири обковани със злато стълба от акациево дърво, които да стоят на четири сребърни подложки.
33 Под куките да окачиш завесата и да внесеш там, отвътре завесата, ковчега на свидетелството, така че завесата да ви отделя святото място от пресвятото.
34 И да положиш умилостивилището върху ковчега на свидетелството в пресвятото място.
35 А масата да положиш отвън завесата и светилника -- срещу масата към южната страна на скинията; а масата да положиш към северната страна.
36 И да направиш за вход на шатъра завеса, везана работа от синьо, мораво, червено и препреден висон.
37 И за завесата да направиш пет стълба от акациево дърво, които да обковеш със злато; куките им да бъдат златни. И да излееш за тях пет бронзови подложки.