Изход. Chapter 23

1 Да не разнасяш лъжлив слух. Да не съдействаш с неправедния и да не свидетелстваш в полза на неправдата.
2 Да не следваш множеството да вършиш зло. Да не свидетелстваш в съдебно дело, като се увличаш след множеството и изкривяваш правосъдието.
3 Да не показваш пристрастие и към сиромаха в делото му.
4 Ако срещнеш заблудилия се вол или магаре на врага си, непременно да му го закараш.
5 Ако видиш, че магарето на онзи, който те мрази, е паднало под товара си, пази се да не му го оставиш. Непременно да го освободиш заедно с него.
6 Да не изкривяваш правото на сиромаха от народа си в делото му.
7 Отдалечавай се от лъжлива работа и не убивай невинния и праведния, защото Аз няма да оправдая виновния.
8 Не приемай подарък, защото подаръкът заслепява виждащите и изкривява делото на праведните.
9 Не угнетявай чужденеца, защото вие знаете какво е на сърцето на чужденеца, понеже и вие сте били чужденци в египетската земя.
10 Шест години да сееш земята си и да събираш плодовете й,
11 а на седмата да я оставиш да си почива необработена, за да се хранят сиромасите между народа ти от самораслото, а полските животни да ядат оставеното от тях. Същото да правиш и с лозето си и с маслините си.
12 Шест дни да вършиш работите си, а в седмия ден да си почиваш, за да се отмори волът ти и магарето ти и да си отдъхне синът на слугинята ти и чужденецът.
13 И внимавайте във всичко, което съм ви говорил. Име на други богове да не изповядвате; да не се чува името им от устата ти.
14 Три пъти в годината да Ми правиш празник.
15 Да пазиш празника на безквасните хлябове; седем дни да ядеш безквасни хлябове, както съм ти заповядал, на определеното време в месец Авив, защото в него си излязъл от Египет; и никой да не се яви пред Мен с празни ръце.
16 И да пазиш празника на жетвата, на първите плодове на труда си, на това, което си посял в нивата. И да пазиш празника на беритбата в края на годината, когато прибираш плодовете си от полето.
17 Три пъти в годината всичките твои мъже да се явяват пред Господа БОГА.
18 Да не принасяш кръвта на жертвата Ми с квасен хляб; и тлъстината от празника Ми да не остава през нощта до сутринта.
19 Първото от първите плодове на земята си да принасяш в дома на ГОСПОДА, своя Бог. Да не свариш яре в млякото на майка му.
20 Ето, изпращам Ангел пред теб да те пази по пътя и да те заведе на мястото, което съм приготвил.
21 Имай страхопочитание пред него и слушай гласа му, не го гневи; защото той няма да прости престъпленията ви, понеже Моето Име е в него.
22 Но ако слушаш внимателно гласа му и вършиш всичко, каквото говоря, тогава Аз ще бъда враг на твоите врагове и притеснител на твоите притеснители.
23 Защото Ангелът Ми ще върви пред теб и ще те заведе при аморейците, хетейците, ферезейците, ханаанците, евейците и евусейците; и Аз ще ги изтребя.
24 Да не се покланяш на техните богове и да не им служиш, и да не вършиш според делата им, а да ги събориш напълно и да изпотрошиш стълбовете им.
25 И да служите на ГОСПОДА, вашия Бог, и Той ще благославя хляба ти и водата ти; и Аз ще отмахвам всяка болест помежду ти.
26 Няма да има в земята ти жена, която да помята или да е бездетна; броя на дните ти ще направя пълен.
27 Ще изпратя пред теб страх от Мен и ще обезсиля всичките народи, между които ще отидеш, и ще направя всичките ти врагове да обърнат гръб пред теб.
28 Ще изпратя и стършели пред теб и те ще изгонят отпред теб евейците, ханаанците и хетейците.
29 Няма да ги изгоня отпред теб в една година, за да не запустее земята и да не се размножат против теб полските животни.
30 Малко по малко ще ги изгонвам отпред теб, докато се умножиш и завладееш земята.
31 И ще поставя границите ти от Червено море до Филистимското море, и от пустинята до реката Ефрат; защото ще предам местните жители в ръката ти и ти ще ги изгониш отпред себе си.
32 Да не правиш договор с тях, нито с боговете им.
33 Да не живеят в земята ти, за да не те накарат да съгрешиш против Мен; защото, ако служиш на боговете им, това непременно ще ти бъде примка.