2 Летописи. Chapter 15

1 И Божият Дух беше на Азария, сина на Одид.
2 И той излезе да посрещне Аса и му каза: Чуйте ме, Аса и целия Юда и Вениамин! ГОСПОД е с вас, когато вие сте с Него. Ако Го търсите, ще Го намерите, но ако Го оставите, и Той ще ви остави.
3 Израил беше дълго време без истински Бог, без свещеник, който да поучава, и без закон;
4 но в бедствието си се обърнаха към ГОСПОДА, Израилевия Бог, и Го потърсиха, и Го намериха.
5 В онези времена нямаше мир за излизащия и за влизащия, а големи смутове тежаха върху всичките жители на земите.
6 Народ се сблъскваше с народ и град с град, защото Бог ги смущаваше с всякакво бедствие.
7 Но вие бъдете силни и нека ръцете ви не отслабват, защото имате награда за делото си!
8 И когато Аса чу тези думи и пророчеството на пророк Одид, той се укрепи; и премахна гнусотиите от цялата юдова и вениаминова земя и от градовете, които бе превзел от хълмистата земя на Ефрем, и поднови ГОСПОДНИЯ олтар, който беше пред предверната зала на ГОСПОДА.
9 И събра целия Юда и Вениамин, и пришълците от Ефрем, Манасия и Симеон, които живееха между тях — защото мнозина от Израил прибягваха при него, като виждаха, че ГОСПОД, неговият Бог, беше с него.
10 Те се събраха в Ерусалим в третия месец, в петнадесетата година от царуването на Аса.
11 И в онзи ден принесоха жертви на ГОСПОДА от плячката, която бяха донесли — седемстотин говеда и седем хиляди овце.
12 И встъпиха в завета да търсят ГОСПОДА, Бога на бащите си, с цялото си сърце и с цялата си душа,
13 а всеки, който не би потърсил ГОСПОДА, Израилевия Бог, да се убива — от малък до голям, от мъж до жена.
14 И се заклеха на ГОСПОДА със силен глас, с възгласи, с тръби и с рогове.
15 И целият Юда се зарадва заради клетвата — защото се заклеха с цялото си сърце и потърсиха ГОСПОДА с цялата си воля, и Го намериха. И ГОСПОД им даде покой отвсякъде.
16 Той отхвърли и Мааха, майката на цар Аса, от положението на царица, понеже тя беше направила идол на Ашера. Аса съсече нейния идол и го стри, и го изгори при потока Кедрон.
17 Но високите места не се премахнаха от Израил; обаче сърцето на Аса беше неразделено през всичките му дни.
18 И той донесе в Божия дом вещите, посветени от баща му, и вещите, посветени от самия него — сребро и злато, и съдове.
19 И до тридесет и петата година от царуването на Аса нямаше война.