2 Летописи. Chapter 3

1 И Соломон започна да строи ГОСПОДНИЯ дом в Ерусалим, на хълма Мория, където ГОСПОД се яви на баща му Давид, на мястото, което Давид беше приготвил на хармана на евусееца Орна.
2 Той започна да строи във втория месец, на втория ден, на четвъртата година от царуването си.
3 А ето основата, която Соломон положи за строежа на Божия дом: дължината в лакти, според старата мярка, беше шестдесет лакътя, и ширината — двадесет лакътя.
4 Предверната зала която беше по дължина пред ширината на дома, беше двадесет лакътя, а височината — сто и двадесет. И той ги обкова отвътре с чисто злато.
5 А голямата зала облече с елхово дърво и го обкова с добро злато; и извая по него палми и верижки.
6 И украси дома със скъпоценни камъни за красота. А златото беше фаруимско злато.
7 И обкова със злато дома, гредите, праговете, стените и вратите му, а по стените извая херувими.
8 И направи дома на Пресвятото. Дължината му беше пред ширината на дома — двадесет лакътя, и ширината му — двадесет лакътя. И го обкова с шестстотин таланта добро злато.
9 А теглото на гвоздеите беше петдесет сикъла злато. Обкова и горните стаи със злато.
10 И в дома на Пресвятото направи два херувима ваяна изработка и ги обкова със злато.
11 А крилете на херувимите бяха дълги общо двадесет лакътя. Крилото на единия беше пет лакътя и докосваше стената на дома; другото крило беше пет лакътя и докосваше крилото на другия херувим;
12 и крилото на другия херувим беше пет лакътя и докосваше стената на дома; и другото крило беше пет лакътя и опираше в крилото на първия херувим.
13 Крилете на тези херувими се простираха двадесет лакътя. А те стояха на краката си и лицата им гледаха към дома.
14 И направи завесата от синьо и мораво, и червено, и висон, и изработи по нея херувими.
15 Направи пред дома и два стълба, високи тридесет и пет лакътя, а капителът на върха им беше висок пет лакътя.
16 Направи и верижки на вътрешната зала, и ги сложи ги на върха на стълбовете; и направи сто нара и ги окачи на верижките.
17 И изправи стълбовете пред храма, единият отдясно, а другият отляво. И нарече десния Яхин, а левия — Воаз.